ЛЕВОДОПА

ЛЕВОДОПА (Levodopum), (2S)-2-аміно-3-(3,4-дигідроксифеніл) пропіонова кислота.

C9H11NO4                                      Мол. м. 197,2

Levodopum.ai

АФІ синтетичного походження. Білий або з легким кремовим відтінком кристалічний порошок, малорозчинний у воді, практично нерозчинний у спирті й ефірі, добрерозчинний у 1 М HCl і слабкорозчинний у 0,1 М HCl, рКа = 2,3; 8,7; 9,7; 13,4 (25°). УФ-спектр: λmax=280 нм; ІЧ-спектр, см–1: 1647; 1562, 1117, 1241, 1274, 1520 (в KBr). [α]D13 = –13,1° (С=5,12 в 1 М HCl). Зберігають у щільно закупореному контейнері, у захищеному від світла місці.

Ідентифікують за ІЧ-спектром поглинання субстанції; виконують кольорові реакції: з розчином FeCl3, при додаванні якого з’являється зелене забарвлення, що змінюється на червоне під дією гексаметилентетраміну; з сумішшю натрію нітриту і амонію молібдату, при додаванні яких з’являється жовте забарвлення, що змінюється на червоне під дією концентрованого розчину лугу. Кількісно визначають ацидиметрично в середовищі суміші кислот мурашиної безводної, оцтової безводної та діоксану (індикатор — кристалічний фіолетовий).

Фармакологічна група. N04ВА02, N04ВА03 — протипаркінсонічні препарати.

Фармакологічні ефекти. Зменшення гіпокінезії та ригідності м’язів, меншою мірою — зменшення тремору, дисфагії, слинотечі.

Застосування. Хвороба Паркінсона, симптоматичний (постенцефалітичний, атеросклеротичний, токсичний) паркінсонізм, екстрапірамідні порушення, спастичні парези та паралічі, реактивні ступорозні стани у хворих зі зменшеною екскрецією дофаміну.

Компендиум 2015 — лекарственные препараты / Под. ред. В.Н. Коваленко. — К., 2015; От субстанции к лекарству / Под ред. В.П. Черных. — Х., 2005; Clarke’s isolation and identification of drugs / Editor A.C. Moffat. — London, 1986; European Pharmacopoeia 5; The Merk index an Encyclopedia of chemicals, drugs and biological / 13 Ed., NI, 2001. — № 1.


Інші статті автора