БЮРО СУДОВО-МЕДИЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

БЮРО СУДОВО-МЕДИЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ — заклад охорони здоров’я в Україні, призначення якого — надання допомоги органам дізнання, прокуратури та суду при вирішенні завдань, які вимагають спеціальних судово-медичних знань, а також органам охорони здоров’я при наданні інформації про гостроінфекційні хвороби, про виявлення дефектів діагностики та лікування, проведення судово-медичних клінічних та клініко-анатомічних конференцій, упровадження в практику нових методів дослідження, регулярне проведення аналізу за випадками отруєнь та смертей з метою розробки профілактичних заходів. Б.с.-м.е. складається з відділів судово-медичної експертизи трупів; судово-медичної експертизи потерпілих, звинувачених та інших осіб; комісійних судово-медичних експертиз; чергових судово-медичних експертів та організаційно-методичного відділу. Відділ судово-медичної експертизи речових доказів (судово-медична лабораторія) включає відділення судово-медичної імунології, судово-медичної криміналістики, судово-медичної гістології, судово-медичної цитології, судово-медичної токсикології. Роботу відділів та відділень Б.с.-м.е. очолюють завідувачі, а на робочих місцях працюють лікарі — судово-медичні експерти. Керівництво судово-медичної експертизи України в науково-практичному та організаційно-методичному напрямках здійснює головний судово-медичний експерт МОЗ України, який виконує обов’язки начальника головного Б.с.-м.е. при МОЗ України. Начальники обласних та Київського міського Б.с.-м.е. в організаційно-методичному та науковому відношенні підпорядковані начальнику головного бюро судово-медичної експертизи при МОЗ України, а в адміністративно-господарському — управлінню охорони здоров’я республіканського або обласного виконавчого комітету. Діяльність Б.с.-м.е. регламентується відповідними положеннями, затвердженими наказом МОЗ України.

Крамаренко В.П. Токсикологічна хімія. — К., 1995; Марчук А.І. Судова медицина. — К., 1997.


Інші статті автора