БУРЯК Валерій Прокопович

БУРЯК Валерій Прокопович (08.04.1939, смт Гермаб, Ашхабад, нині Туркменістан) — доктор фармацевтичних наук (1990), професор (1992), завідувач кафедри токсикологічної та неорганічної хімії Запорізького державного медичного університету (1998–2009).

buriak1.tifЗакінчив Запорізький фармацевтичний інститут (1965).

Працював: заступник завідувача Ново-Миколаївської центральної районної аптеки № 55 Запорізької області (1965–1967); аспірант кафедри фармацевтичної хімії (1967), асистент кафедри аналітичної хімії (1970), професор (1992), завідувач (1998–2009) кафедри токсикологічної та неорганічної хімії Запорізького державного медичного університету.

Напрями наукових досліджень: фармацевтичний та хіміко-токсикологічний аналіз; теоретичні аспекти електронної спектроскопії, спектрофотометричний аналіз багатокомпонентних ЛП.

Науково-практичні здобутки: автор близько 400 наукових і навчально-методичних праць, серед них 12 патентів, 4 навчальні посібники. Підготував одного кандидата наук.

Основні праці: Спектрофотометричне визначення оксациліну та ампіциліну // Фармац. журн. — 1970. — № 4; Спектрофотометричне визначення келіну та сантаніну // Фармац. журн. — 1971. — № 2; Некоторые особенности электронных спектров поглощения фурокумаринов // Журн. прикладной спектроскопии. — 1977. — Т. 26, № 2; Авт. свид. СССР на изобретение № 911253, 1981 «Способ определения пироксана»; Фармакопейная статья-42 № 2025-83 «Сиднокарб в таблетках»; Анализ мнгогокомпонентных лекарств с применением ЭВМ // Фармация. — 1981. — № 4; Спосіб кількісного визначення барбітал натрію в лікарських формах // Фармац. журн. — 1992. — № 3; Фармацевтичні аспекти фотометричного аналізу лікарських засобів. Повідомлення 1. Ідентифікація лікарських засобів за оптичними характеристиками електронних смуг вбирання за допомогою ЕОМ // Фармац. журн. — 1997. — № 5; Неорганічна хімія в системі підготовки провізорів // Вісник фармації. — 2001. — Вип. 3; 1,2,4-триазоліл-5-тіооцтової кислоти та їх ефіри як біологічно активні сполуки // Медична хімія. — 2002. — Т. 4, № 1; Дослідження змін енергетичного стану міокарду білих щурів під впливом сполук похідних 1,2,4-триазолу // Запорізький мед. журн. — 2002. — № 5–6; Дослідження тіон-тіольної таутомерії деяких похідних 1,2,4-триазол-3-тіонів // Запорізький мед. журн. — 2004. — № 4 (співавт.); Проблеми наркоманії в Україні / Матеріали 6-го Національного з’їзду фармацевтів. — Х., 2005; Наркоманія і токсикоманія в Запорізькій області / Матеріали Республіканської конференції «Стан, перспективи судово-токсикологічної служби та наукових досліджень». — Х., 2005; Токсикологічна хімія в схемах і таблицях. — Х., 2005; Аналітична токсикологія деяких наркотичних речовин: Науковий посібник. — К., 2008; Спектральная характеристика лекарственных средств блокаторов кальциевых каналов // Запорожский мед. журн. — 2008. — № 4 (співавт.).

Львівський державний медичний університет. — Львів, 1994; Енциклопедія сучасної України. — К., 2004. — Т. 3; Men of achievement, Cambridge, England, 17 Ed., 1996.


Інші статті автора