БРИЛЬОВА Ніна Іванівна

БРИЛЬОВА Ніна Іванівна (14.01.1929, с. Нова Калитва Воронізької обл. — 1997, Харків) — доктор фармацевтичних наук (1989), професор кафедри менеджменту та маркетингу у фармації Української фармацевтичної академії (1992–1997).

Закінчила ХФІ (1951).

Працювала: завідувач аптеки у Харкові (1951–1953); асистент (1953–1968), доцент (1969–1972), завідувач кафедри організації та економіки фармації (1972–1985), доцент (1985–1990), професор (1990–1992), професор кафедри маркетингу та менеджменту (1992–1997) Української фармацевтичної академії.

Напрями наукових досліджень: удосконалення забезпечення населення ЛЗ; визначення потреби в ЛП для лікування різноманітних захворювань.

Науково-практичні здобутки: автор понад 150 наукових і навчально-методичних праць, серед них 4 навчальні посібники. Підготувала 10 кандидатів наук.

Нагороджена медалями «За самовіддану працю», «Ветеран праці» та знаками «За отличные успехи в работе», «Отличнику здравоохранения» (1970), Почесною грамотою МОЗ України.

Основні праці: Лекарственное обеспечение Украины (канд. дис.). — Х., 1964; Научные и организационные основы усовершенствования лекарственного обеспечения населения на современном этапе (докт. дис.). — Х., 1989; Контроль качества продукции в системе аптечного управления // Аптечное дело. — 1963. — № 2 (співавт.); Характер рецептуры аптеки лечебного учреждения отоларингологического профиля // Совершенствование организационных форм лекарственного обслуживания населения. — М., 1978 (співавт.); Учебное пособие по начислению заработной платы. — Х., 1994 (співавт.); Исследование заболеваемости работников аптечных учреждений // Фармаком. — 1995. — № 4 (співавт.); О заболеваемости работников химико-фармацевтической промышленности // Ліки і здоров’я. — 1996. — № 4 (співавт.).

Видатні педагоги вищої школи м. Харкова. — Х., 1998; Історія фармації України / Заг. ред. чл.-кор. НАНУ В.П. Черних, проф. Є.А. Подольської. — Х., 1999; Українська фармацевтична академія: 1921–1996 / За ред. проф. В.П. Черних. — Х., 1996; Ученые Украины — фармации: Справочник-проспект / Под ред. проф. И.М. Перцева. — Х., 1991.