БРАКОВАНА ПРОДУКЦІЯ

БРАКОВАНА ПРОДУКЦІЯ — зіпсована, неякісна чи некомплектна продукція, яка не відповідає Встановленим вимогам нормативної документації та офіційно документально підтверджена.

За причинами виходу Б.п. поділяють на три категорії: Б.п. за роботою; Б.п. за матеріалом; Б.п. за керуванням. До першої категорії відносять Б.п., яка виходить з вини робітника, до другої — ту, що виявляється в процесі роботи внаслідок використання непридатної вихідної сировини та матеріалів; до третьої категорії відносять Б.п., яка одержана в результаті неправильного технічного завдання або неточного керівництва технологічним процесом виробництва (помилки У кресленні чи плануванні завдання, неправильні вказівки майстра або технолога, використання неякісного обладнання).

МУ «Производство лекарственных средств. Надлежащие правила и контроль качества (МВ 64У-1-97). — К., 1997; Словарь современного русского литературного языка. — М., 1991. — Т. 1.


Інші статті автора