БРАДИКІНІН

БРАДИКІНІН (грец. bradys — повільний + kinesis — рух) — пептид, що складається з дев’яти амінокислот. Утворюється в результаті протеолітичного розщеплення кініногену, що входить до глобулінової фракції білків плазми. Це розщеплення можуть здійснювати трипсин, плазмін, група протеолітичних ферментів — калікреїнів, які широко розповсюджені у тканинах і рідинах організму, а також протеїнази, що містяться в отруті деяких змій. Б. бере участь у регуляції тиску крові, проникності капілярів, інтенсивності кровообігу, стимулює ритм серцевих скорочень. Підвищуючи проникність капілярів, Б. викликає розвиток набряку і болю, є медіатором запальних реакцій. Б. індукує вивільнення ендотеліальними клітинами простацикліну та ендотелійзалежного фактора гіперполяризації, які посилюють вазодилатацію. У плазмі крові Б. інактивується під дією карбоксипептидази В, яка відщеплює С-кінцевий аргінін.

Боєчко Ф.Ф., Боєчко Л.О. Основні біохімічні поняття, визначення і терміни. — К., 1993.


Інші статті автора