БОТАНІЧНИЙ МУЗЕЙ

БОТАНІЧНИЙ МУЗЕЙ — установа, в якій збирають, систематизують та експонують ботанічні колекції, виконують наукову та педагогічну роботу з ботаніки. У світі існує близько 200 музеїв, які ведуть пропаганду ботанічних знань. У Великобританії, Індонезії, США, Франції та інших країнах Б.м., як правило, представлені відділами в ботанічних садах. Так, напр., у природознавчому музеї в Чикаго ботанічний відділ складається з експозицій, присвячених життю рослин, рослинній сировині, її використанню. У країнах СНД Б.м. створені у Санкт-Петербурзі, Баку, Душанбе та інших містах. Найбільш відомий спеціалізований Б.м. — музей Ботанічного інституту ім. В.Л. Комарова (Санкт-Петербург). Заснований 1823 р. у складі Імператорського ботанічного саду ім. В.Л. Комарова на підставі колекцій неживих рослинних об’єктів, а також предметів, зроблених з рослин, продуктів рослинного походження, зібраних багатьма поколіннями вітчизняних ботаніків та мандрівників. Фонди Б.м. сформовані у 4 відділи. Колекції першого відділу — економічної ботаніки — складаються з об’єктів господарчого призначення або використовуваних для технічних, фармацевтичних та інших цілей (жирні та ефірні олії, смоли, зразки деяких продуктів харчування, плоди, насіння, ЛЗ, зразки наркотичних та інших рослин). В Україні Б.м. — це науково-дослідна установа Інституту ботаніки ім. М. Холодного НАНУ, який було створено у вересні 1921 р. в Києві. Саме тоді було засновано Ботанічний кабінет (музей) і Гербарій ВУАН, які стали основою сучасного Інституту ботаніки та Б.м. у його складі. Перші працівники Б.м. розгорнули роботу з вивчення флори України, заклали основи гербаріїв судинних рослин, мохів, лишайників, грибів, а також розпочали збір матеріалів для експозиції. Нині експозиції цього Б.м. налічують близько 4 тис. натурних експонатів, 300 кольорових та 250 чорно-білих фотографій, кілька тисяч кольорових схем, малюнків, карт рослинності різних зон і ареалів багатьох видів рослин, у т.ч. й ЛР, понад 300 текстових характеристик з науковими відомостями про природні зони, флористичні райони, рослинні угруповання та особливості цінних для науки чи практики видів рослин, у т.ч. й ЛР. Фонди Б.м. зібрані та згруповані у декілька відділів, колекції яких використовуються для технічних, фармацевтичних та інших цілей. У залах та холі представлені такі експозиційні розділи: ботанічна наука в Україні; охорона світу рослин; основні групи рослин світу; клітинна будова та морфологія квіткових рослин; системи та еволюція квіткових рослин; рослини в житті людини; рослинний світ Євразії, рослинний світ земної кулі. Сучасні Б.м. стали місцем збереження генофонду флори земної кулі, а їх колекції мають природоохоронне значення. Б.м. світу підтримують тісні зв’язки між собою (обмінюються насіннєвим фондом, фотографіями та науковими здобутками).

Літ.: Енциклопедія сучасної України. — К., 2004; Злобін Ю.А., Кочубей Н.В. Загальна екологія. — Суми, 2003.


Інші статті автора