БОРЩЕВСЬКА Марина Іллінічна

БОРЩЕВСЬКА Марина Іллінічна (07.08.1956, Харків) — доктор фармацевтичних наук (1996); професор (2009); керівник департаменту біотехнології ПАТ «Фармак» (з 2007).

!_Borschevska.tifЗакінчила факультет технології органічних речовин Харківського політехнічного інституту (1983).

Працювала: інженер (1983), молодший науковий співробітник (1984–1986), науковий співробітник (1990), в.о. завідувача лабораторії модифікації речовин та очних ліків (1991), завідувач сектору регуляторних БАР та очних ліків (1992), старший науковий співробітник (1997) Всесоюзного НДІ хімії та технології лікарських засобів (м. Харків); завідувач (1998), заступник директора з розвитку — начальник лабораторії (2001); керівник департаменту біотехнології ПАТ «Фармак» (з 2007). Професор кафедри біотехнології мікробного синтезу Національного університету харчових технологій, Київ (з 2004); професор кафедри контролю якості і стандартизації ліків НМАПО імені П.Л. Шупика.

Напрями наукових досліджень: розробка ЛП на основі біотехнологічних субстанцій.

Науково-практичні здобутки: вперше обґрунтовано оптимальні фізико-хімічні характеристики органопрепаратів із пантів і амніону людини з використанням сучасних методів аналізу, вивчено спектр специфічної активності отриманих препаратів, деякі аспекти корекції радіаційних уражень розчином пантокрину для ін’єкцій та порошками пантів; розроблено спосіб одержання низькомолекулярних фармацевтично активних речовин з амніону людини, вільних від високомолекулярних пептидів. Одержано новий препарат Амніокор. Підготувала одного кандидата наук.

В останні роки М.І. Борщевська займається розробкою ЛП в галузі фармацевтичного виробництва (препарати ін’єкційних, м’яких лікарських форм, розчини для парентерального застосування, препарати на основі біотехнологічних субстанцій та фізіологічно-активних сполук) та вдосконаленням технологій і оптимізацією технологічних процесів; складає реєстраційні досьє; проводить навчання персоналу для роботи на фармацевтичному виробництві.

Має 125 друкованих праць, серед яких 123 наукові публікації, у тому числі 2 монографії, 74 у фахових виданнях, 45 патентів на винахід та 2 публікації навчально-методичного характеру. Після захисту докторської дисертації опубліковано 62 наукові праці, в тому числі 20 — у фахових виданнях, 40 патентів на винахід та 2 навчально-методичні публікації.

Основні праці: Исследование микродисперсных систем в растворах лекарственных средств. ДСП (канд. дис.). — Х., 1990; Дослідження і розробка органопрепаратів на основі фізіологічно активних комплексів амніону людини та пантів оленів (докт. дис.). — Х., 1996; Біохімічні та патофізіологічні підходи в сучасних дослідженнях, спрямованих на створення медичних препаратів з тваринної сировини // Фармац. журн. — 1995. — № 5; Оптимизация технологического режима процесса кислотного гидролиза амниотической ткани человека // Фармаком. — 1995. — № 3 (співавт.); Препарат, полученный из амниона человека: модифицирующее действие на повреждение хромосом и иммунные реакции // Фармаком. — 1995. — № 4 (співавт.); Синтез кальция D-глюконата из кислоты D-глюконовой, полученной фитохимическим способом // Фармаком. — 1998. — № 5 (співавт.); Биотехнология иммунобиологических препаратов. — Х., 2008 (співавт.); Фармацевтическая биотехнология. Технология производства иммунобиологических препаратов: учебное пособие. — Х., 2009 (співавт.).

Руководители ГНЦЛС и его научных подразделений // Фармаком (Спецвыпуск). — 2000.


Інші статті автора