БОРЗУНОВ Євгеній Єрмолайович

БОРЗУНОВ Євгеній Єрмолайович (23.12.1927, м. Усмань Липецької обл.) — доктор фармацевтичних наук (1972), професор (1974) кафедри промислової, клінічної фармації та клінічної фармакології (з 1997) НМАПО імені П.Л. Шупика.

Borzunov.tifЗакінчив Московський фармацевтичний інститут (1958).

Працював: науковий співробітник Харківського науково-дослідного хіміко-фармацевтичного інституту (1958–1966); завідувач кафедри технології ліків (1967–1997), професор кафедри промислової, клінічної фармації та клінічної фармакології НМАПО імені П.Л. Шупика (з 1997).

Напрями наукових досліджень: теоретичні основи технології ліків, оптимізація виробничих процесів і контролю якості ЛП аптечного і промислового виробництва.

Науково-практичні здобутки: автор понад 350 наукових і навчально-методичних праць, зокрема 2 монографій, 12 авторських свідоцтв і патентів, 17 навчальних посібників, понад 50 технологічних регламентів виготовлення ЛП у різних лікарських формах. Підготував 25 докторів і кандидатів фармацевтичних наук. Започатковані нові напрямки післядипломної підготовки фахівців з технології ліків та промислової фармації, розроблені навчальні програми (інженери-технологи, інженери — хіміки-аналітики, менеджери фармацевтичної промисловості, інженери-біотехнологи).

Основні праці: Влияние физических факторов на процесс таблетирования лекарственных порошков и свойства таблеток (канд. дис.). — Х., 1963; Исследования в области физико-химической механики таблетирования лекарственных порошкообразных веществ (докт. дис.). — Львов, 1972; Производство таблеток: Монография. — М., 1969; Таблеточные машины в медицинской промышленности: Монография. — М., 1975; Применение системы СИ в технологии лекарств // Фармац. журн. — 1978. — № 4; Определение биологической доступности лекарственных средств: Учебное пособие. — К., 1981 (співавт.); Несовместимость ингредиентов в инъекционных растворах. — Ашхабад, 1983 (співавт.); Осмолярность и несовместимость некоторых растворов для инъекций и инфузий // Врачебное дело. — 1990. — № 11 (співавт.); Дослідження в галузі таблетування лікарських препаратів // Фармац. журн. — 1994. — № 2 (співавт.); Методические рекомендации по построению систем менеджмента (управления) охраны труда на предприятиях по производству лекарственных средств. — К., 2003 (співавт.); Методическое пособие по идентификации потенциально опасных объектов повышенной опасности на предприятиях по производству лекарственных средств. — К., 2003 (співавт.); Фізико-хімічні і технологічні обґрунтування причин недоброякісності виробництва таблеток // Фармац. журн. — 2006. — № 1 (співавт.); Проблеми таблеткового виробництва // Фармац. часопис. — 2007. — № 1 (співавт.); Обґрунтування технології плівкового покриття таблеток «Дарсил-Дарниця» // Фармац. журн. — 2008. — № 1 (співавт.).

Київській медичній академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика 85 років (1918–2003): Довідник / Гол. ред. проф. Б.П. Криштопа. — К., 2003; Учёные Украины — фармации / Под ред. проф. И.М. Перцева. — Х., 1991.


Інші статті автора