БОНДАР Володимир Степанович

БОНДАР Володимир Степанович (19.08.1941, с. Куп’єваха Харківської обл.)професор, завідувач кафедри токсикологічної хімії НФаУ (1998–2010), професор кафедри токсикологічної хімії (з 2010).

Bondar.tifЗакінчив ХФІ (1970).

Працював: молодший науковий співробітник (1971), старший науковий співробітник (1981) Всесоюзного науково-дослідного інституту хімії та технології лікарських засобів; асистент (1985), доцент (1985), завідувач кафедри токсикологічної хімії НФаУ (1998–2010). Кандидат фармацевтичних наук (1979), доцент (1985), доктор фармацевтичних наук (1997), професор (2001).

Напрямки наукових досліджень: розроблення та вдосконалення технології ЛП промислового виробництва, вивчення токсичних викидів фармацевтичних підприємств та їх знешкодження, хіміко-токсикологічні дослідження отрут різної природи.

Науково-практичні здобутки: автор та співавтор 250 наукових і навчально-методичних праць, серед них 1 підручник, 8 навчальних посібників, 27 методичних розробок, 4 патенти. Підготував 6 кандидатів наук.

Основні праці: Разработка технологии и исследование стабильности некоторых растворов для инъекций во флаконах (канд. дис.). — Х., 1979; Дослідження та вдосконалення допоміжних процесів при виробництві готових лікарських засобів (докт. дис.). — Х., 1997; Отраслевая методика по разработке норм и нормативов водопотребления и водоотведения на предприятиях Министерства медицинской промышленности. — М.–Х., 1982; Отходы производства — источник вторичных материальных ресурсов. Экспресс-информация ЦБНТИ медпром. — М., 1983; Технологічні та екологічні аспекти виробництва інфузійних розчинів у пляшках // Вісник фармації. — 1994. — № 1–2; Очистка сточных вод от токсических веществ при производстве готовых лекарственных средств // Вестник проблем биологии и медицины. — 1997. — № 7; Фармацевтические и медико-биологические аспекты лекарств (підручник у 2 т.). — Х., 1999 (співавт.); Основи токсикології. Конспект лекцій в 2 ч. — Х., 2002 (співавт.); Токсикологічна хімія в схемах і таблицях: Посібник. — Х., 2005 (співавт.); Стан та перспективи розвитку судово-медичної та аналітичної токсикології в Україні. Актуальні питання фармацевтичної та медичної науки та практики. Випуск ХХ. — Запоріжжя, 2007 (співавт.).

Славетні імена Національного фармацевтичного університету. / За ред. чл.-кор. НАНУ, проф. В.П. Черних. — Х., 2005; Харків фармацевтичний. — Х., 1999; Хто є хто в Українській фармацевтичній академії / За ред. проф. О.І. Тихонова. — Х., 1998.


Інші статті автора