БЛИЗНЮКОВ Василь Іванович

БЛИЗНЮКОВ Василь Іванович (26.02.1901, м. Суми — 29.03.1968, Запоріжжя) — доктор фармацевтичних наук (1956), професор (1958). Завідувач кафедри фармацевтичної хімії ХФІ (1954–1964); завідувач кафедри фармацевтичної хімії Запорізького державного медичного університету (1964–1968).

Bliznukov.tifЗакінчив Одеський фармацевтичний інститут (1926).

Працював: рахівник аптечного складу Південної залізниці (1919–1924); асистент кафедри фармацевтичної хімії і фармакогнозії ХФІ (1926–1941); доцент кафедри органічної хімії Харківського хіміко-технологічного інституту ім. С.М. Кірова (1942–1950); доцент кафедри органічної хімії Харківського політехнічного інституту ім. В.І. Леніна (1950–1951); завідувач кафедри органічної хімії (1944–1952), докторант (1952–1954), завідувач кафедри фармацевтичної хімії ХФІ (1954–1964); завідувач кафедри фармацевтичної хімії Запорізького державного медичного університету (1964–1968).

Напрями наукових досліджень: синтез та спектрографічні дослідження синтезованих речовин.

Науково-практичні здобутки: автор близько 100 друкованих наукових праць у галузі спектрографічного дослідження лікарських речовин.

Основні праці: Спектры поглощения в ультрафиолете фенилгидразина и N-фенильных производных пиразолона, их структуры и связь с фармакодинамическими свойствами (канд. дис.). — Х., 1939; Зависимость между электронным строением и противомалярийной активностью производных хинолина и бензола (докт. дис.). — Х., 1956; Спектры поглощения в ультрафиолете и конституция пиразола и его метильных производных // Труды ХХТИ. — 1947; О таутомерии 2- и 4-аминопиридинов // ЖОрХ. — 1952; Синтез, будова і біологічна активність деяких ортохлорпохідних бензолу // Фармац. журн. — 1959; Спектры поглощения и строение 6-хлор-9-аминоатрацена // Фармац. журн. — 1960 (співавт.); Про взаємодію функціональних груп у 9-амінопохідних акридину, що містять метоксиструктуру // Фармац. журн. — 1965 (співавт.).

Українська фармацевтична академія: 1921–1996 / За ред. В.П. Черних. — Х., 1996; Ученые Украины — фармации: Справочник-проспект / Под ред. проф. И.М. Перцева. — Х., 1991.


Інші статті автора