БІОХІМІЯ

БІОХІМІЯ, біологічна хімія (грец. bios — життя + chėmia — хімія) — наука, що вивчає хімічний склад та структуру речовин, які містяться в живих істотах, шляхи та способи регуляції їх метаболізму, а також енергетичне забезпечення хімічних процесів, що відбуваються в клітині та організмі. Становлення Б. відбулося на зламі XIX та XX ст. Термін Б. був запропонований у 1903 р. К. Нейбергом. Досі питання Б. вивчалися як питання органічної хімії та фізіології. Виділяють: статичну Б., що вивчає хімічну природу, фізико-хімічні властивості, розподіл органічних сполук і мінеральних речовин, що входять до складу організмів; динамічну Б., яка досліджує шляхи і умови перетворення речовин в організмах; функціональну Б., що вивчає хімію функціонування біологічних процесів на рівні цілісного організму, а також способи взаємодії внутрішніх факторів організму. Залежно від об’єкта дослідження Б. умовно поділяють на Б. людини і тварин, Б. рослин та Б. мікроорганізмів. Поряд із молекулярною біологією, що вивчає механізми та шляхи регуляції синтезу білків і нуклеїнових кислот, Б. досліджує обмін білків, нуклеїнових кислот, амінокислот, жирів, вуглеводів, вітамінів, гормонів, мінеральних сполук в організмі. Важливими розділами Б. є: ензимологія, яка вивчає структуру та функціонування біологічних каталізаторів — ферментів; вітамінологія, яка досліджує природу вітамінів, їх перетворення, шляхи надходження та роль в організмі; Б. гормонів, що вивчає хімічну будову, механізм дії та обмін гормонів; еволюційна і порівняльна Б., що вивчає закономірності біохімічної еволюції організмів. Сучасна Б. вивчає процеси, що відбуваються в живих організмах на молекулярному рівні, за допомогою цілої низки методів: електрофорезу, хроматографії, електронної та люмінесцентної мікроскопії, ультрацентрифугування, рентгеноструктурного аналізу, полярографії, спектрофотометрії, методу мічених атомів. Успіхи Б. є фундаментом для розвитку медицини, фармакології, мікробіології, вірусології, сільського господарства і становлення нових галузей науки — генетичної та клітинної інженерії, біотехнології.

Біологічний словник / За ред. К.М. Ситника і В.О.Топачевського. — К., 1986; Боєчко Ф.Ф., Боєчко Л.О. Основні біохімічні поняття, визначення і терміни. — К., 1993; Химическая энциклопедия: В 5 т. — М., 1988. — T. 1.


Інші статті автора