БІОСИНТЕЗ

БІОСИНТЕЗ (грец. bios — життя + synthesis — з’єднання) — процес утворення органічної речовини у живих організмах під дією біокаталізаторів — ферментів. Складова частина обміну речовин рослин, тварин, мікроорганізмів. Зазвичай унаслідок Б. з простих вихідних речовин утворюються більш складні сполуки, аж до велетенських молекул білків, нуклеїнових кислот, полісахаридів. В енергетиці Б. використовується, насамперед, енергія, накопичена у хімічних зв’язках макроергічних сполук, головним чином АТФ. Характер Б. у клітині визначається спадковою інформацією генетичного апарату. Б., що відбувається за участю мікроорганізмів, застосовують як спосіб промислового одержання вітамінів, гормонів, антибіотиків, амінокислот та ін.

Біологічний словник. — К., 1986; БЭС: В 2 т. / Гл. ред. А.М. Прохоров. — М., 1991. — Т. 1; Сассон А. Биотехнология: свершения и надежды. — М., 1987.


Інші статті автора