БІОЛОГІЯ МЕДИЧНА

БІОЛОГІЯ МЕДИЧНА (лат. medicus — лікар + грец. bios — життя + logos — слово, наука) — комплексна наука, яка вивчає біологічні основи станів людини. Б.м. використовує мікроскопічні, молекулярно-генетичні, біохімічні, генеалогічні та інші методи дослідження. Вона вивчає макро- та мікроструктуру організму людини, основи функціонування органів і систем, причини їх порушення та виникнення хвороб, способи їх діагностики та профілактику. Б.м. вивчає закономірності спадковості та зміни стану здоров’я людини, причини виникнення спадкових захворювань. До цього розділу біології відносять також антропологію, еволюцію та екологію людини. Вивчаються також питання паразитології: дія паразитів на людину, діагностика та профілактика паразитарних захворювань. Розуміння механізмів виникнення патології на різних рівнях організації живої матерії, принципів збереження здоров’я і чинників виникнення хвороб дозволяє запобігати їм і лікувати людину, підтримувати стан довкілля на належному рівні, а людині — адаптуватися до його змін. До Б.м. включають молекулярну біологію, цитологію (клітинну біологію), біологію індивідуального розвитку, медичну генетику, еволюцію та екологію людини, а також медичну паразитологію.

Жегунов Г.Ф. Медицинская биология. Биология клетки и генетика. — Ч. 1. — СПб, 2005; Медична біологія / В.П. Пішак, Ю.І. Бажора, Ш.Б. Брагін та ін. / За ред. В.П. Пішака, Ю.І. Бажори. — Вінниця, 2004.


Інші статті автора