ХІМІЧНІ РЕАКТИВИ

ХІМІЧНІ РЕАКТИВИ (лат. re — зворотна дія + activus — діючий) — речовини, які викликають перетворення досліджуваних речовин з утворенням нових сполук з характерними властивостями. Х.р. використовують для проведення різних видів хімічного аналізу. Х.р. можуть бути неорганічними та органічними. За ступенем чистоти реактиви поділяють на хімічно чисті, чисті для аналізу, чисті, технічні. Абсолютно чистих реактивів не існує, оскільки до їх складу завжди входять домішки. Вміст цих домішок у Х.р. настільки малий, що практично вони не впливають на аналітичні визначення. Тому «чисті для аналізу», «хімічно чисті», «чисті» тощо — поняття відносні. Цінність і практичне значення аналітичних реактивів визначається такими вимогами: чистота, чутливість, специфічність.

Реактиви, які використовують в аналітичних лабораторіях, поділяють на специфічні, селективні, групові. Специфічні реактиви призначені для виявлення одних речовин за наявності інших. Селективні реактиви реагують з обмеженою кількістю індивідуальних речовин, які можуть належати до різних груп. Групові реактиви реагують з цілою групою сполук.

Коростелев П.П. Реактивы для технического анализа: Справочник. — М., 1998; Химическая энциклопедия. — М., 1999. — Т. 4.


Інші статті автора