БІОЛОГІЧНИЙ МАТЕРІАЛ

БІОЛОГІЧНИЙ МАТЕРІАЛ (лат. materia biologica) — об’єкти біологічного походження (тканини або органи), вилучені з трупів людей або тварин, які загинули в результаті отруєнь. Комплекс об’єктів, які направляються на дослідження, в кожному окремому випадку визначається характером отруєння і зумовлений властивостями, метаболізмом та розподілом отруйних речовин в організмі. При підозрі на отруєння невідомою речовиною для дослідження беруть: шлунок із вмістом, по одному метру тонкої та товстої кишок із вмістом з найбільш змінених ділянок, не менше третини найповнокровніших ділянок печінки і жовчний міхур із вмістом, одну нирку і всю сечу, третину головного мозку, серце з кров’ю, селезінку та не менше чверті найбільш повнокровних ділянок легень. У разі цілеспрямованого аналізу (див. Аналіз судово-токсикологічний) враховуються токсикологічні властивості окремої речовини, тому беруть додатково окремі органи і тканини (напр. при підозрі на отруєння хініном на дослідження надсилається матка).

Крамаренко В.П. Токсикологічна хімія. — К., 1995.


Інші статті автора