БІОКОНВЕРСІЯ

БІОКОНВЕРСІЯ (грец. bios — життя + лат. conversio — перетворення) полягає в перетворенні метаболітів у структурно споріднені сполуки під дією клітин мікроорганізмів. Один із найдавніших видів Б. — перетворення етилового спирту на оцтову кислоту, яке відбувається при отриманні оцту. Б. надзвичайно специфічні, оскільки мають справу з одним типом реакції і зі сполуками певної структури (стереоспецифічність). Інколи для Б. потрібні змішані культури або послідовне додавання мікробних штамів або видів, кожен з яких здійснює специфічну стадію Б. Використання іммобілізованих клітин, більш стійких, ніж ферменти або клітинні культури, дає можливість підвищити ефективність Б. і зменшити її вартість. Широко використовується у промисловій мікробіології для отримання різноманітних, часто цінних продуктів, необхідних народному господарству і медицині: ацетону, глюконової кислоти, сорбози, стероїдних гормонів тощо.

Биотехнология: В 8 кн. / Под ред. Н.С. Егорова, В.Д. Самуилова. Кн. 1: Егоров Н.С., Олескин А.В., Самуилов В.Д. Проблемы и перспективы. — М., 1987; Сассон А. Биотехнология: свершения и надежды / Пер. с англ.; Под ред. В.Г. Дебабова. — М., 1987.


Інші статті автора