ХІМІЧНІ АКТИВАТОРИ ТА ІНГІБІТОРИ ХЕМІЛЮМІНЕСЦЕНЦІЇ

ХІМІЧНІ АКТИВАТОРИ ТА ІНГІБІТОРИ ХЕМІЛЮМІНЕСЦЕНЦІЇ. Хімічним активатором хемілюмінесценції є речовина, яка сама не каталізує цю хемілюмінесцентну реакцію, але суттєво підвищує її швидкість у присутності певних каталізаторів. Хімічні інгібітори, які пригнічують каталітичну активність, зазвичай зв’язують каталізатор у неактивні комплекси. Інший тип інгібування пов’язаний з обриванням ланцюгів у радикально-ланцюгових каталітичних хемілюмінесцентних реакціях. Інгібіторами радикально-ланцюгових реакцій є феноли, нафтоли, ариламіни, катехоламіни, флавоноїди, аскорбінова кислота, деякі алкалоїди, напр. кофеїн, канабіноїди тощо. Хемілюмінесцентні реакції дозволяють визначати деякі активатори та інгібітори, які беруть участь у реакціях, поєднаних з хемілюмінесцентними системами.

Бабко А.К., Дубовенко Л.І., Луковская Н.М. Хемилюминесцентный анализ. — К., 1966; Владимиров Ю.А. Активированная хемилюминесценция и биолюминесценция как инструмент в медико-биологических исследованиях // Соросовский образовательный журнал. — 2001. — Т. 7. — № 1; Индикаторы / Под ред. Э. Бишопа. — Т.2. — М., 1976; Chemiluminescence in analytical chemistry / Ed. By Ana M. Garcia-Campaňa. — New York; Basel, 2001.


Інші статті автора