БІЗНЕС

БІЗНЕС (англ. business — справа, заняття) — економічна діяльність (виробнича, торговельна, посередницька) за умов ринкової економіки, яка не суперечить чинному законодавству і цілком орієнтована на одержання прибутку (доходу). Провідними напрямками фармацевтичного Б. в Україні є: розроблення та впровадження у виробництво нових ЛП та субстанцій; виробництво ЛП, радіо-фармацевтичних препаратів, медичних газів; вихідної сировини та пакувальних матеріалів; рідин, кремів та мазей; оптова та роздрібна реалізація ЛП, виробів медичного призначення та косметичних засобів. В Україні фармацевтичний Б. здійснюється за такими організаційно-правовими формами: одноосібне володіння — підприємство, в якому власником і підприємцем є одна особа або сім’я, що отримує всі доходи і несе відповідальність за ведення справи. Його перевагами є: повна самостійність, простота заснування, максимально можливі мотивації для ефективного господарювання. До недоліків індивідуальної форми фармацевтичного Б. можна віднести: неможливість спеціалізованого менеджменту, труднощі із залученням великих інвестицій та одержання кредитів, повна відповідальність за борги. Ця форма Б. не є характерною для фармації; партнерство — об’єднання власників капіталів кількох фізичних осіб за умов рівного розподілу прибутку і ризику, спільного контролю за результатами Б., безпосередньої участі в діяльності. Прикладом партнерства у фармацевтичній галузі України є господарські товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ «Агрофарм» (Київ), ТОВ «Львівтехнофарм», ТОВ «Ейм» (Харків), ТОВ ФК «Здоров’я» (Харків), ТОВ «Фітолік» (Івано-Франківськ) тощо). Перевагами такої форми Б. є: широкі можливості для ефективної діяльності; збільшення фінансової незалежності та дієздатності; можливість залучення до управління товариством професійного кадрового потенціалу; більша свобода дій і виваженість управлінських рішень. Недоліками є: загроза окремим партнерам через солідарну відповідальність; можливість банкрутства внаслідок професійної некомпетентності одного з партнерів; збільшення ймовірності господарського ризику, спричинена недостатньою передбачуваністю процесу і результатів діяльності; корпоративний Б., що базується на акціонерній власності. Корпорації передбачають обмежену відповідальність (у розмірі свого внеску в акціонерній капітал) і необмежену діяльність самої організації в отриманні прибутку. У фармацевтичній галузі саме акціонерне товариство є домінуючою формою Б. (див. Акціонерне товариство).

Афанасьєв М.В., Гончаров А.Б. Економіка підприємства. — Х., 2003; Бойчик І.Б., Харів М.С., Хопчан М.І., Піча Ю.В. Економіка підприємств. — К., 2002; Про власність: Закон України від 07.02.1991 р. № 967-XІІ, з доп. // Відомості ВР України. — 1991. — № 20; Про підприємництво: Закон України від 07.02.91 р. № 698-XІІ з доп. // Відомості ВР України. — 1991. — № 14; Про підприємства в Україні: Закон України від 27.03.1991 р. № 887-ХІІ, з доп. // Відомості ВР України. — 1991. — № 24.


Інші статті автора