БЄЛІКОВ Володимир Володимирович

БЄЛІКОВ Володимир Володимирович (08.10.1936, Харків) — доктор фармацевтичних наук (1990).

Belikov.tifЗакінчив 1-й Московський медичний інститут ім. І.М. Сєченова (1959).

Працював: лаборант (1958); молодший науковий співробітник (1960); старший науковий співробітник (1970); завідувач сектору аналізу фітохімічних препаратів і рослинної сировини лабораторії аналітичної хімії (1991); завідувач сектору аналізу фітохімічної та рослинної сировини (1994); провідний науковий співробітник (2000); науковий редактор науково-видавничого відділу (2001–2002) Харківського науково-дослідного хіміко-фармацевтичного інституту.

Напрями наукових досліджень: аналітичне вивчення природних речовин різних груп та ЛП; розробка методик їх кількісного визначення у фітохімічних ЛП на стадіях їх створення і промислового виробництва; створення системи їх аналітичного контролю.

Науково-практичні здобутки: автор 62 друкованих праць, 15 авторських свідоцтв. Підготував одного кандидата наук.

Основні праці: Количественное определение ингредиентов сложных лекарственных форм и флавоноловых соединений методом комплексонометрического титрования (канд. дис.). — Х., 1968; Аналитические исследования природных фенольных соединений и разработка методов их количественного определения. ДСП (докт. дис.). — Х., 1990; Количественное определение резерпина // Мед. промышленность СССР. — 1959. — № 12 (співавт.); Комплексометричне визначення вісмуту та магнію у таблетках препарату бікалін // Фармац. журн. — 1960. — № 4 (співавт.); Комплексонометрическое определение гиперозида и его смесей с некоторыми флавоноидами // Фармация. — 1967. — № 6; Методы анализа флавоноидных соединений // Фармация. — 1970. — № 1 (співавт.); Комплексонометрическое определение кверцетина в лекарственных смесях // Фармация. — 1971. — № 6; Оценка содержания флаванонол-производных в плодах Silybum marianum (L.) Gaerth // Раст. ресурсы. — 1985. — № 3; Разработка состава препарата венотропного действия // Фармаком. — 1999. — № 5 (співавт.).

Літ.: Руководители ГНЦЛС и его научных подразделений // Фармаком (Спецвыпуск). — 2000.


Інші статті автора