БЕРДИНСЬКИХ Ніна Костянтинівна

БЕРДИНСЬКИХ Ніна Костянтинівна (17.08.1932, м. Данков Липецької обл., Росія — 28.01.2008, Київ) — доктор медичних наук (1974); професор (1975). Лауреат премії імені О.В. Палладіна (1989), лауреат Державної премії України (2007).

Berdinskih.tifЗакінчила 2-й Московський медичний інститут (1955).

Працювала: аспірант Московського інституту біологічної й медичної хімії АМН СРСР (1955–1958); молодший науковий співробітник Московського науково-дослідного інституту ревматизму МОЗ РРФСР (1959–1960); керівник біофізико-хімічної лабораторії Кіровського філіалу Ленінградського науково-дослідного інституту переливання крові (Кіров, 1960–1964); старший науковий співробітник (1964–1967), керівник лабораторії біохімії пухлин Інституту проблем онкології АН УРСР (1967–1977); завідувач відділу біохімії пухлин (1977–2000), провідний науковий співробітник Інституту експериментальної патології, онкології та радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України (2000–2008).

Напрями наукових досліджень: біохімія канцерогенезу і пухлинного росту; фосфоліпіди та білки внутрішньоклітинних та клітинних мембран при злоякісній трансформації клітин; розроблення нових безвідходних біотехнологій, отримання оригінальних ЛП.

Науково-практичні здобутки: розробила технологію отримання нового ЛП Церулоплазмін для комплексної терапії хворих на рак та інші види патології (серцево-судинна, гематологічна, неврологічна, інфекційна та ін.). Автор понад 200 наукових праць, у т.ч. 5 авторських свідоцтв на винаходи, 9 патентів, 4 монографій. Підготувала 14 кандидатів та 1 доктора наук.

Основні праці: Особенности белоксинтезирующего аппарата клеток при опухолевом росте (докт. дис.). — К., 1974; Фосфолипиды мембран эндоплазматического ретикулума печени в норме и на ранней стадии химического канцерогенеза // Вопр. онкологии. — 1979. — Вып. 24. — № 10 (співавт.); Перспективи використання церулоплазміну в клінічній практиці // Вісник АН УРСР. — 1984. — № 8 (співавт.); Relationship between changes in polyamines and ribosomes in the liver of tumor-bearing organisms. Recent Progress in Polyamine Research // Асаd. Press, New York. — 1985 (співавт.); Determination of polyamine excretion in diagnosis of malignant tumors and in assessment of therapy efficaly in oncologic patients. Recent Progress in Polyamine Research // Асаd. Press, New York. — 1985 (співавт.); Полиамины и опухолевый рост: Монография. — К., 1987 (співавт.); Ornithine decarboxylase activity and polyamine content in adenocarcinomas of human stomach and large intestine // Int. Journal of Cancer. — 1991. — Vol. 47, № 2 (співавт.); Antioxidant and immunomodulating action of ceruloplasmin under experimental influenza infection and chronic irradiation effect // Pharmacol. Rev. Commun. — 1997. — № 9 (співавт.); Фізико-хімічні властивості та радіозахисний ефект нової лікарської форми церулоплазміну // Укр. фармац. журн. — 1998. — № 6 (співавт.); Изменение чувствительности клеток к действию гамма-радиации под влиянием церулоплазмина // Доп. НАН України. — 1999. — № 4 (співавт.); Застосування церулоплазміну при хіміотерапії злоякісних новоутворень в експерименті та клініці // Онкология. — 2001. — Т. 3. — № 1 (співавт.); Ceruloplasmin: biological and pharmacological properties, its clinical experience. — Kyiv, 2003 (співавт.); Церулоплазмін: від біотехнології до клінічного застосування: Монографія. — К., 2006 (співавт.).