БЕНЗАЛКОНІЮ ХЛОРИД

БЕНЗАЛКОНІЮ ХЛОРИД, Benzalkonii chloridum (Ph Eur), Benzalconium chloride (BP, USPNF, JP), Alkyldimethyl(phenylmethyl)ammonium chloride (CAS № 8001–54–5); син.: Alkylbehzyldimethylammonium chloride, Alkyl dimethyl benzyl ammonium chloride, BKC, Hymine 3500, Pentonium, Zepbiran — зідно з Фармакопеєю США 23 Б.х. — суміш алкілбензилдиметиламонію хлоридів і має формулу [C6H5CH2N(CH3)2R]Cl, де R є сумішшю алкілів, включаючи всі або деякі з груп, що починаються з н-С8Н17, та іншими вищими гомологами н-С12Н25, н-С14Н29, н-С16Н33, які й формують основну частку. Середня мол. м. Б.х. 360.

benzalkoniu_xlorid.eps

Б.х. отримують реакцією розчину N-алкіл-N-метилбензаміну з метилхлоридом в органічному розчиннику, який придатний для осадження четвертинних сполук. Б.х. може бути у вигляді порошку, густого гелю або желатиноподібних пластівців білого, жовто-білого кольору. Гігроскопічний, мильний на дотик, з м’яким ароматичним запахом та кислим смаком.

Зазвичай Б.х. має такі властивості: рН 5,0–8,0 (для 10% в/в водного розчину), густина ≈0,98 г/см3 при 20 °С, Tпл ≈40 °С; практично нерозчинний в етері, легкорозчинний в ацетоні, етанолі (95%), метанолі, пропанолі та воді. Його водні розчини безбарвні, стійкі до зміни температури та рН середовища.

Розчини Б.х. мають антимікробну активність проти широкого спектра бактерій та грибів як проти грампозитивних, так і грамнегативих бактерій (мінімально активний — проти бактеріальних ендоспор та кислотоутворювальних бактерій, відносно неактивний проти спорових і плісняви, активний проти деяких вірусів, включаючи HIV). Інгібуюча активність збільшується з підвищенням рН, хоча виявляється в межах рН 4–10 (таблиця).

Несумісний з алюмінієм, аніонними ПАР, цитратами, флуоресцеїном, перекисом водню, гіпромелозою, йодидами, каоліном, ланоліном, нітратами, неіонними ПАР у високих концентраціях, перманганатом калію, протеїном, саліцилатами, тартратами, окисом цинку, цинку сульфатом, з деякими пластичними сумішами.

Б.х. використовується у фармацевтичних препаратах як антимікробний консервант подібно катіонним ПАР, таким як цетримід. Найбільше використання знайшов в офтальмологічних ЛП (очні краплі, мазі), а також у краплях для носа, де необхідна відсутність подразливої дії та швидкий бактерицидний ефект. Зазвичай використовується в концентрації 0,01–0,02%. Часто застосовується з іншими консервантами (частково — з 1% натрію едетатом для підсилення активності проти Pseudomonas). У назальних і вушних ЛП використовують у концентрації 0,002–0,02%.

Таблиця. Мінімальна інгібуюча концентрація (МІК) Б.х.

Мікроорганізм МІК, мкг/мл
Aerobacter aerogenes 64
Clostridum histolyticum 5
Clostridum oedematiens 5
Clostridum tetani 5
Clostridum welchii 5
Escherichia coli 16
Pneumococcus II 5
Proteus vulgaris 64
Pseudomonas aeruginosa 30
Salmonella enteritidis 30
Salmonella paratyphi 16
Salmonella typhosa 4
Shigella dysenteriae 2
Staphylococcus aureus 1,25
Streptococcus pyogenes 1,25
Vibrio cholerae 2

Б.х. належить до фармакотерапевтичної групи D08AJ01 — контрацептивні, антисептичні препарати. Фармакологічні ефекти пов’язані зі здатністю взаємодіяти з мембранними ліпопротеїдами та пошкоджувати мембрани сперматозоїдів (спочатку джгутиків, а в подальшому — голівки, що зумовлює неможливість запліднення ушкодженим сперматозоїдом — сперміцидна дія) або мікроорганізмів (антисептична та антимікробна дія). Ефективний Б.х. при місцевій контрацепції для жінок репродуктивного віку при відсутності протипоказань, а також у період після пологів, при лактації, при менопаузі; при введенні в піхву змінює електролітний баланс водної фази цервікального слизу, що перешкоджає проникненню сперматозоїдів.

Б.х. застосовується також для дезінфекції приміщень, лабораторного посуду та предметів догляду за хворими.

Аналогічні Б.х. властивості мають бензетоній хлорид, цетрамід та диметилдодецилбензиламонію хлорид.

Диметилдодецилбензиламонію хлорид, Dimethyldodecylbenzilammonium chloridum, ДМДБАХ:

benzalkoniu_xlorid_2.eps

ДМДБАХ синтезований і вивчений Московською медичною академією. Відрізняється від Б.х. тим, що є індивідуальною речовиною та виявляє більш швидку антимікробну дію в концентрації 0,01%. Мікроорганізми гинуть через 15–60 хв, що має велике значення для консервування ЛП, які використовуються багаторазово протягом доби. У порівнянні з Б.х. має сильні спороцидні властивості, більш активний відносно синьогнійної палички, яка зазвичай є супровідним представником флори при захворюваннях очей і нерідко причиною їх ускладнення. Антимікробна активність ДМДБАХ не знижується за наявності низки діючих речовин, сумісний з пролонгуючими компонентами (метилцелюлозою, полівінілом та ін.) та мазевими основами.

Компендиум 2015 — лекарственные препараты / Под ред. В.Н. Коваленко — К., 2015; Sklubalova Z. Antimicrobial substances in ophthalmic drops // Ceska Slov. Form. — 2004. — № 53; Pisal S.S., Poradkar A.R., Mahadik K.R., Kadam S.S. Pluronic gels for nasal delivery of vitamin B // Int. J. Pharm. — 2004. — № 270; The enhancement effect of surfactants in the penetration of lorasepam through rat skin / A. Nokodchi, J. Shokri, A. Dashbolaphi et al. // Int. J. Pharm. — 2003. — № 250.


Інші статті автора