БЕЗПЕРЕРВНИЙ ПРОЦЕС ВИРОБНИЦТВА

БЕЗПЕРЕРВНИЙ ПРОЦЕС ВИРОБНИЦТВА — сукупність безперервних технологічних процесів у вигляді виробничих ліній на ділянці, в цеху або на підприємстві в цілому. Б.п.в. характерний для багатьох галузей (фармацевтичної, хімічної, харчової та ін.) промисловості, які виробляють однорідну основну продукцію і здійснюють її масовий випуск, напр. ЛП певного асортименту.