БЕЗДІТКО Наталія Володимирівна

БЕЗДІТКО Наталія Володимирівна (13.04.1955, Харків) — доктор медичних наук (2004), професор кафедри фармакоекономіки (з 2004) НФаУ.

Bezdetko.tifЗакінчила лікувальний факультет Харківського державного медичного інституту (1978).

Працювала: науковий співробітник (1978) Науково-дослідного інституту охорони здоров’я дітей та підлітків; асистент (1987–1990), доцент (1991–1994) кафедри фармакології, доцент кафедри клінічної фармації (1995–2003), професор кафедри фармакоекономіки (з 2004) НФаУ.

Напрями наукових досліджень: розроблення нових ЛП метаболічної дії на основі аміноцукру глюкозаміну; клінічні випробування оригінальних та генеричних ЛП; фармакоекономічні аспекти застосування ліків.

Наукові здобутки: автор близько 500 наукових і навчально-методичних праць, серед них 3 підручники, 4 довідники, 2 практикуми, 4 курси лекцій, 42 навчальних посібники, 2 патенти. Брала участь у розробленні концепції клінічної фармації та фармацевтичної опіки в Україні, у створенні Державних стандартів вищої освіти зі спеціальностей «Фармація» та «Клінічна фармація».

Основні праці: Фармакологическое обоснование применения аминосахара глюкозамина в офтальмологии (докт. дис.) — Одесса, 2004; Механiзм дiї, фармакодинамiка i показання до застосування основних фармакологiчних груп: Монографія. — Х., 1990 (співавт.); Основы внутренних болезней. — Х., 1999 (співавт.); Фармацевтическая опека: Практическое руководство. — Х., 2002 (співавт.); Фармацевтическая опека: Курс лекций для провизоров и семейных врачей. — Х., 2003; Биофармация: Учебник. — Х., 2003 (співавт.); Развитие клинической фармации в Украине // Ремедиум. — 2004. — № 7; Фармакоекономічні основи формулярної системи: Навчальний посібник. — Х., 2005 (співавт.); Основы организации здравоохранения и страховой медицины: Навчальний посібник. — Х., 2006 (співавт.); Фармакоэкономика: Учебное пособие. — Х., 2007 (співавт.); Фармакоекономічні аспекти лікарської терапії хворих з первинною відкритокутовою глаукомою // Клін. фармац. — 2007. — № 2; Організація офтальмологічної допомоги на сучасному етапі. — К., 2008 (співавт.).


Інші статті автора