БАШУРА Геннадій Степанович

БАШУРА Геннадій Степанович (29.03.1936, с. Некраши Мінської обл.) — доктор фармацевтичних наук (1972), професор (1977), заслужений діяч науки і техніки України (1991).

Bashura.tifЗакінчив 1-й Московський медичний інститут ім. І.М. Сєченова (1959).

Працював: лаборант (1958); молодший науковий співробітник (1960); старший науковий співробітник (1965); завідувач лабораторії медичних аерозолів (1968); завідувач відділу аерозольних, м’яких та дитячих лікарських форм (1979); завідувач лабораторії медичних аерозолів (1991–2000) ДНЦЛЗ МОЗ України.

Напрями наукових досліджень: вивчення проблеми «Теоретичні й експериментальні дослідження в галузі технології фармацевтичних аерозолів. Допоміжні речовини в технології ліків».

Науково-практичні здобутки: організатор виробництва ЛП в аерозольній упаковці в СРСР. Автор розробки аерозолів Інгаліпт, Каметон, Камфомен, Лівіан, Гіпозоль, Цімезоль, які відзначені срібними і бронзовими медалями ВДНГ СРСР і дипломами. Був членом науково-методичної комісії з фармації, двох спеціалізованих рад із захисту докторських і кандидатських дисертацій (ХФІ, Харківський науково-дослідний хіміко-фармацевтичний інститут). Автор 316 друкованих праць, 12 авторських свідоцтв, 10 навчально-методичних рекомендацій, 6 брошур і 5 монографій. Підготував 20 докторів і 36 кандидатів наук.

Нагороджений медалями та знаком «Изобретатель СССР».

Основні праці: Изучение реологических свойств гидрофильных основ и эмульгирующей способности поверхностно-активных веществ (канд. дис.). — Х., 1964; Исследования в области применения основ и поверхностно-активных веществ в технологии производства готовых лекарственных форм (докт. дис.). — Х., 1972; Консистентные свойства мягких лекарственных средств и методы их измерения: Монография. — Тбилиси, 1969 (співавт.); Поверхностно-активные вещества и их применение в фармации: Монография. — Тбилиси, 1972 (співавт.); Ланолин и его производные в фармацевтической и косметической практике: Монография. — Тбилиси, 1976 (співавт.); Фармацевтические аэрозоли: Монография. — М., 1978 (співавт.); Про деякі проблеми використання аерозолів у педіатрії / /Фармац. журн. — 1980. — № 3 (співавт.); Поверхнево-активні, колоїдно-міцелярні та піноутворюючі властивості деяких катіонних поверхнево-активних речовин // Фармац. журн. — 1982. — № 2 (співавт.); Фармацевтичні аерозольні розчини і суспензії // Фармац. журн. — 1987. — № 4; Физико-химическое исследование поверхностно-активных веществ из класса блок-сополимеров // Хим.-фармац. журн. — 1989. — № 8 (співавт.); Озонова тривога і аерозолі // Фармац. журн. — 1991. — № 6 (співавт.); Аэрозоль АБХ-1 — эффективное средство самозащиты // Фармаком. — 1994. — № 1 (співавт.); Проблема організації виробництва фармацевтичних аерозолів в Україні // Фармаком. — 1994. — № 4; Фармацевтические аэрозоли: научные разработки и организация производства // Фармаком. — 1995. — № 1–2; Оксиэтилированные алкилфенолы — перспективные вспомогательные вещества для создания готовых лекарственных форм // Фармаком. — 1996. — № 3 (співавт.).

Літ.: Історія фармації України / Р.В. Богатирьова, Ю.П. Спіженко, В.П. Черних та ін. — Х., 1999; Руководители ГНЦЛС и его научных подразделений // Фармаком (Спецвыпуск). — 2000; Ученые Украины — фармации / Под ред. И.М. Перцева. — Х., 1991.


Інші статті автора