БАЦИЛИ

БАЦИЛИ (лат. bacillus — паличка) — паличкоподібні бактерії, до циклу розвитку яких входить спороутворення при несприятливих умовах зовнішнього середовища. Б. належать до родини Bacillaceae і поділяються на два роди: Bacillus — аероби та Clostridium — анаероби. Здебільшого Б. — сапрофіти. З патогенних бактерій до роду Bacillus відносять збудника сибірки, до роду Clostridium — збудників правця, злоякісного набряку (газової гангрени), ботулізму тощо. При рості мають потребу у сироватці крові, асцитичній рідині або крові. У процесі культивування можливе спонтанне перетворення на L-фазний або перехідний варіанти. Оптимальна температура 35–37 °С. Хемоорганотрофи. Глюкозу та інші вуглеводи зброджують з утворенням кислоти, але не газу. Каталазо- і окседазонегативні. Індол не утворюють. Нітрат до нітриту не відновлюють. Б. широко розповсюджені в ґрунті і беруть участь у процесах мінералізації органічних речовин (див. Бактерії, Спори).

Определитель бактерий Берджи / Под ред. Дж. Хоулта, Н. Крига, П. Смита и др. — М., 1997.


Інші статті автора