ХІМІКО-ФАРМАЦЕВТИЧНА ТЕХНОЛОГІЯ

ХІМІКО-ФАРМАЦЕВТИЧНА ТЕХНОЛОГІЯ — спеціальний розділ хімічної технології про найбільш економічні методи та засоби переробки природних матеріалів мінерального, рослинного та біологічного походження безпосередньо в ЛП та БАР. У першій половині ХХ ст. — наукова база фармацевтичної промисловості.

Мета будь-якого виробництва, у т.ч. хіміко-фармацевтичного, — одержання кінцевого продукту при мінімальних капітальних і експлуатаційних витратах, досягається вибором відповідних хіміко-технологічних процесів, необхідного обладнання, створенням раціональної технологічної схеми з засобами автоматизації та управління хіміко-технологічними процесами і виробництва в цілому. Усі процеси Х.-ф.т. поділяються на 5 основних груп: 1) механічні — подрібнення, грохочення, гранулювання, таблетування, транспортування твердих матеріалів, упакування кінцевого продукту та ін.; 2) гідродинамічні — рух рідин, переміщення рідин і газів у трубопроводах та апаратах, пневматичний транспорт, класифікація гідравлічна, змішування та ін., швидкість яких визначається законами механіки та гідродинаміки; 3) теплові — випаровування, конденсація, нагрівання, охолоджування та ін. (див. Теплообмін), швидкість яких визначається законами теплообміну та гідродинаміки; 4) дифузійні або масообмінні (див. Масообмін) процеси, пов’язані з перенесенням речовин у різному агрегатному стані з однієї фази до іншої — абсорбція, адсорбція, дистиляція, ректифікація, сушіння, кристалізація, екстрагування та ін.; 5) хімічні — ця група процесів найбільш чисельна. Однозначної класифікації хімічних процесів не існує. Класифікація цих процесів можлива за різними ознаками: 1) за сировиною (напр. переробка мінеральної, рослинної та біологічної сировини); 2) за типами хімічної реакції (процеси окисно-відновні, заміщення, приєднання, циклізації та ін.); 3) за фазами: гомогенні, у системах рідина — рідина та газ — газ, гетерогенні процеси в системах рідина — газ, рідина — рідина, газ — тверде тіло та ін. Чисельність хімічних процесів зумовлює різнорідність конструкцій апаратів, у яких відбуваються ці процеси. Х.-ф.т. вирішує завдання комплексного використання сировини та енергії, комбінування та кооперування різних виробництв, ліквідації можливого забруднення повітряного та водного басейнів шкідливими промисловими викидами.

Промислова технологія ліків: У 2 т. / В.І. Чуєшов, О.І. Зайцев, С.Т. Шебанова, М.Ю. Чернов; За ред. В.І. Чуєшова. — Х., 1999. — Т. 1.


Інші статті автора