БАТЮК Вадим Сергійович

БАТЮК Вадим Сергійович (21.07.1937, Харків) — доктор фармацевтичних наук (1988), професор (1996).

Batuk.tifЗакінчив фармацевтичний факультет 1-го Московського медичного інституту ім. І.М. Сєченова (1959).

Працював: лаборант, молодший науковий співробітник (1960), старший науковий співробітник (1970), в.о. завідувача лабораторії (1986), завідувач лабораторії аналітичної хімії (1989), завідувач науково-інформаційного відділу (1991) Харківського науково-дослідного інституту хімії й технології лікарських засобів; завідувач науково-редакційного сектору науково-практичного журналу «Фармаком» (1997–1999).

Напрями наукових досліджень: вивчення хімічного складу, виділення та встановлення структури БАР лікарських рослин, синтез аналогів і створення на їх основі ЛП.

Науково-практичні здобутки: розробив 5 ЛП, 2 з яких (сироп крушини, адонізид) випускаються промисловістю. Автор 62 друкованих праць. Має 3 авторські свідоцтва. Підготував 2 кандидатів наук.

Нагороджений медаллю «Ветеран труда».

Основні праці: Получение и химическое изучение флавоноидов ятрышника согнуточашечкового (канд. дис.). — Х., 1967; Биологически активные природные производные 2-фенилбензо-γ-пирона, антрахинона, синтез аналогов и создание на их основе лекарственных препаратов (докт. дис.). — Х., 1988; Виділення та хімічне вивчення флавоноїдів з листя глоду зігнуточашечкового (Crataegus curvisepala Lindm.) // Фармац. журн. — 1964. — № 2; Применение полиамидного сорбента для выделения флавоноидов из листьев боярышника согнуточашечкового // Мед. пром-сть. — 1965. — № 11; Избирательное метилирование рутина // ХПС. — 1970. — № 3; Флавоноиды десмодиума канадского и их обезболивающее действие // Хим.-фармац. журн. — 1987. — № 1 (співавт.); Флавоноиды Solidago virgaurea L. и S. Canadensis L. и их фармакологические свойства // Раст. Ресурсы. — 1988. — № 1 (співавт.).

Літ.: Руководители ГНЦЛС и его научных подразделений // Фармаком (Спецвыпуск). — 2000; Ученые Украины — фармации: Справочник-проспект / Под ред. И.М. Перцева. — Х., 1991.


Інші статті автора