БАРІЙ

БАРІЙ (Ва — Barium < грец. barys — важкий). Має 7 ізотопів. У вільному стані у природі немає.

Б. — сріблясто-білий метал, Tпл 710 °С, хімічно дуже активний, на повітрі легко окиснюється, енергійно реагує з водою, при нагріванні легко спалахує. Зберігають Б. у гасі. Металічний Б. одержують із оксидів Б. алюмінотермією у вакуумі. Оксид Б. (ВаО) одержують термічним розкладанням природних карбонатів. Він енергійно взаємодіє з водою, утворюючи гідроксид Ва(ОН)2. Розчин Ва(ОН)2 (баритова вода) — лабораторний реактив для виявлення СО2. Із Б. оксиду одержують пероксид ВаО2,який застосовують для виробництва гідроген пероксиду Н2О2 та як каталізатор. Солі Б. забарвлюють полум’я у зелений колір. Усі солі Б. токсичні, у зв’язку з цим вони застосовуються як інсектициди у сільському господарстві та шкіряній промисловості.

Б. є домішковим мікроелементом. Загальний вміст його в організмі становить 1‧10–5. Концентрується Б. переважно в сітківці ока. Оскільки при лейкозах вміст Б. в еритроцитах і плазмі крові збільшується, кількісне визначення Б. може бути діагностичним тестом на це захворювання. Катіони Ва2+ є токсичними для організму. Вони мають однаковий радіус з катіонами К+, тому конкурують з ними у біохімічних процесах. Внаслідок такого взаємозаміщення виникає гіпокаліємія.

Сполуки Б. унаслідок їх токсичності у медицині практично не застосовуються, винятком є Б. сульфат BaSO4.

БМЭ. — М., 1974. — Т. 2; Химическая энциклопедия. В 5 т. / Редкол. И.Л. Кнунянц и др. — М., 1988. — Т. 1.


Інші статті автора