БАННИЙ Іван Прокопович

БАННИЙ Іван Прокопович (22.08.1938, с. Уліца Сумської обл.) — доктор фармацевтичних наук (1992), професор кафедри якості, стандартизації та сертифікації ліків Інституту підвищення кваліфікації спеціалістів фармації (ІПКСФ) НФаУ (з 2004).

Bannyi.tifЗакінчив ХФІ (1961).

Працював: завідувач Малодівицької аптеки Чернігівської обл. (1961); аспірант (1968), асистент (1971), доцент (1980), професор (1993), завідувач (1994–2004), професор (з 2004) кафедри якості, стандартизації та сертифікації ліків ІПКСФ НФаУ.

Напрями наукових досліджень: розроблення методів синтезу та пошук БАР у ряді азотовмісних похідних щавлевої кислоти.

Науково-практичні здобутки: автор близько 300 наукових та навчально-методичних праць, серед них 94 авторських свідоцтва, 35 патентів, 5 навчальних посібників, 10 збірників програм, 4 навчально-методичні рекомендації. Підготував 1 доктора та 6 кандидатів наук.

Основні праці: Синтез и сахароснижающая активность аренсульфонилоксамидов (канд. дис.). — Х., 1971; Синтез и исследования в ряду азотсодержащих производных щавелевой кислоты (докт. дис.). — Х., 1992; Влияние природы металла в солях аренсульфамидов на скорость конденсации с эфирами оксаминовых кислот // Реакционная способность органических соединений — 1970. — Т. 7, в. 1 (співавт.); Реагент для расщепления рацемических аминов // Журн. орган. хим. — 1976. — № 10 (співавт.); Синтез и сахароснижающая активность диоксамоильных производных сульфаниламида // Хим.-фармац. журн., 1982. — Т. 16. — № 1 (співавт.); Синтез, реакційна здатність та біологічна активність похідних дикарбонових кислот з алкільними, арильними і гетероциклічними замісниками // Фармац. журн. — 1991. — № 4 (співавт.); Реакційна здатність ε-карбоксіаміламідів аренсульфонілоксамінових кислот // Фармац. журн. — 2004. — № 1 (співавт.); Фармакогностический анализ лекарственного растительного сырья. — Х., 2002 (співавт.); Аналіз очних крапель в умовах аптеки. — Х., 2000 (співавт.); Фитотерапия в клинике внутренних болезней. — Х., 2003 (співавт.); рН-метрія у фармацевтичному аналізі. — Х., 2007 (співавт.).

Історія Національного фармацевтичного університету: люди, події, факти / За заг. ред. В.П. Черних. — Х., 2005; Славетні імена Національного фармацевтичного університету / За ред. чл.-кор. НАНУ проф. В.П. Черних. — Х., 2005.


Інші статті автора