БАНЕР

БАНЕР — WEB-банер(англ. banner — прапор, заголовок, гасло або лозунг). Для працівників рекламного бізнесу Б. — це, в першу чергу, рекламний носій одного з двох форматів. Перший формат — щит, або полотно з нанесеними на них зображенням або текстом. Цей формат широко використовується в зовнішній рекламі. Другий формат — це так званий інтернет-банер, або WEB-Б, являє собою фрагмент інтернет-сторінки, що містить рекламний текст та зображення. В мережі Інтернет Б. отримав широке розповсюдження завдяки простоті доступу до цього виду реклами великого загалу користувачів. На сьогодні це один із найефективніших методів розповсюдження рекламної інформації. Найпростіший варіант WEB-Б. — це звичайний рекламний малюнок площею до кількох десятків або й сотень квадратних сантиметрів, який за домовленістю з власником Інтернет-сайта розміщується на одній зі сторінок цього сайта. Щоб привернути більшу увагу відвідувачів сайта, розробники реклами почали використовувати замість статичних малюнків анімаційні зображення. Звичайний WEB-Б. — це коротка анімація (3–5 кадрів) розміром 468×60 пікселів (менш розповсюджені Б. 100×100 пікселів та інші формати). Більшість сучасних Б. є активними фрагментами інтернет-сторінки, тобто дозволяють перейти до перегляду іншої сторінки і навіть сайта. Для цього досить активізувати Б. за допомогою маніпулятора «мишка». При цьому, як правило, відбувається перехід на сайт рекламодавця, де знаходиться більш повна інформація. Маленький Б. розміром 88×31 пікселів називається кнопкою. Натискання на таку кнопку на інтернет-сторінці також викликає перехід до перегляду повнішої інформації про предмет реклами. У наш час виготовлення та розміщення WEB-Б. — велика галузь Інтернет-бізнесу, якою займаються сотні фірм у всьому світі. Розробники Б. пропонують найрізноманітніші послуги щодо розробки, розповсюдження, розміщення банерної реклами. Значна частина інтернет-сайтів існує завдяки замовникам реклами. Є велика кількість банерообмінних мереж. Для оцінки ефективності банерної реклами використовують різні показники. Під показом Б. розуміють перегляд відвідувачем сайта інтернет-сторінки з розміщеним на ній Б. незалежно від того, чи звернули увагу на цей Б. Натомість активізація Б. вказує на те, що він привернув увагу відвідувача сайта. Найчастіше використовуються показники CPC, CPM та CTR. CPC (cost per click) вартість однієї активізації банера. Цей показник враховується при оплаті рекламного простору банерними брокерами. CPM (cost per millennium) — вартість тисячі показів Б. За цим способом найчастіше підраховується вартість банерної реклами. CTR (click throe ratio) — кількість активізацій Б. у співвідношенні до загальної кількості переглядів цього Б. Цей показник виражається у процентах та показує ефективність банерної реклами. Аналітики відмічають, що, починаючи з 2000–2001 рр., з’явилася тенденція до зниження ефективності банерної реклами. У боротьбі з цією кризою виникли нові технології створення банерної реклами. Стримувальним фактором розвитку банерної реклами є проблема передачі значних за площею анімаційних зображень. Обмежувальним фактором є швидкість передачі інформації в Інтернет-мережах. На базі Flash-технології ця проблема була частково розв’язана, що привело до появи нових форматів, які значно збільшили розміри, якість зображення та час демонстрації Б. Швидкий розвиток телекомунікаційних технологій сприяє подальшому розвитку інтернет-технологій і поступово розширює можливості передачі в Інтернет-мережах не тільки текстової, а й відеоінформації. Зростає обсяг передачі анімаційних матеріалів, що дозволяє передбачити подальше суттєве зростання ролі банерної реклами та бізнес-проектів, спрямованих на створення й розповсюдження цього виду реклами.

Ландэ Д.В. Поиск знаний в Internet. Профессиональная работа. — М., 2005.