БАКТЕРІОЛОГІЯ

БАКТЕРІОЛОГІЯ (грец. bacterion — паличка + logos — слово) — наука про закономірності будови, існування та розвиток бактерій. У завдання медичної бактеріології входять: вивчення морфології, фізіології, генетики, екології патогенних та сингенних для людини бактерій; дослідження ролі та значення бактерій у виникненні, розвитку та завершенні мікробних захворювань людини; розробка методів точної ранньої мікробіологічної діагностики мікробних захворювань; визначення способів специфічної терапії та профілактики мікробних захворювань тощо. Бактеріологія використовує бактеріоскопічний, бактеріологічний, серологічний, алергічний, експериментальний (біологічний) методи. Санітарна бактеріологія вивчає патогенних і умовно-патогенних бактерій у зовнішньому середовищі, розробляє методи бактеріологічних досліджень повітря, води, ґрунту, продуктів живлення, а також ефективні заходи зі знезараження зовнішнього середовища. Фармацевтична бактеріологія вивчає різноманітні види бродильних процесів, які використовують при виготовленні спиртів, органічних кислот, ацетону, антибіотиків, ферментів, вітамінів, розробляє методи захисту різноманітної сировини, будівельних та інших матеріалів від шкідливої дії бактерій. Розділом харчової бактеріології є вивчення ролі бактерій у виробництві багатьох харчових продуктів, вина, пива, кефіру, хліба, сирів тощо.

Анатомия бактерий / Пер. с англ.; Под ред. Г.П. Калини. — М., 1960; Иерусалимский Н.Д. Основы физиологии микробов. — М., 1963.


Інші статті автора