БАКТЕРІАЛЬНА МАСА

Бактеріальна маса (біомаса бактерій) — один з інтегральних показників росту бактеріальної популяції на будь-який момент часу, що вимірюється в одиницях сирої чи сухої маси. Показниками Б.м. є питома вага бактерій (у мг) сухої маси на 1 мл середовища або рідше — в одиницях екстинції нефелометра та час її подвоєння. Визначають сиру масу після центрифугування або суху масу після висушування відмитого осаду при 100 °С до сталої маси (мг/мл), загальні азот і вуглець, загальний білок, оптичну масу нефелометричним або турбіметричним методами, інтенсивність поглинання О2, утворення СО2 або кислот. Величина Б.м. бактерій та швидкість її збільшення характеризують біологічну продуктивність виду. Вивчення Б.м. має велике значення і використовується у промисловій мікробіології для одержання вітамінів, амінокислот, антибіотиків, ферментних препаратів, певних харчових продуктів тощо.

БЭС: В 2 т. / Гл. ред. А.М. Прохоров — М., 1991. — Т. 1; Біологічний словник. — К., 1986; Биотехнология: В 8 кн. / Под ред. Н.С. Егорова, В.Д. Самуилова. Кн. 1: Егоров Н.С., Олескин А.В., Самуилов В.Д. Проблемы и перспективы. — М., 1987.


Інші статті автора