БАЗА ПРАКТИКИ

БАЗА ПРАКТИКИ (лат. practica < грец. prakticos — діяльний) — установа, підприємство, організація різної форми власності та підпорядкованості, придатна для проведення практики студентів і забезпечує виконання програмами практики для відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня: бакалавр, спеціаліст, магістр. Практика проводиться на підставі договорів на проведення практики, тривалість дії яких погоджується договірними сторонами. Вона може визначатися на один період конкретного виду практики або терміном на 5 років. Залежно від вибраної спеціальності (Фармація, Клінічна фармація, Промислова фармація та ін.), Б.п. можуть бути аптеки, аптечні склади, контрольно-аналітичні лабораторії, зональні дослідні станції, хіміко-фармацевтичні підприємства, косметичні салони та кабінети, парфумерно-косметичні підприємства, лікувальні заклади, клініко-діагностичні центри, клінічні лабораторії, фінансові служби підприємств.

Керівник Б.п. приймає студентів на практику, створює необхідні умови для виконання програми практики; призначає відповідального за певний вид практики, відповідає за організацію, якість і результати практики. Відповідальний за певний вид практики керує практикою студентів на робочому місці відповідно до програми, створює умови для засвоєння нової техніки, передової технології, сучасних методів організації, контролює дотримання студентами правил внутрішнього розпорядку, техніки безпеки, веде облік присутності, характеризує виробничу діяльність студента під час проходження практики; відповідає за якість проходження практики згідно з програмою.

Наказ Міністерства освіти України від 08.04.1993 р. № 93 «Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України»; Наказ МОЗ України від 03.10.1995 р. № 179 «Інструкція про виробничу практику студентів…».


Інші статті автора