БАБАК Олег Якович

БАБАК Олег Якович (03.03.1952, м. Оріхів Запорізької обл.) — доктор медичних наук (1992), професор (1998), директор ДУ «Інститут терапії ім. Л.Т. Малої НАМН України» (2003–2012), завідувач кафедри внутрішньої медицини № 1 та клінічної фармакології Харківського національного медичного університету (з 2003); заслужений діяч науки і техніки України (2001).

Babak.tifЗакінчив лікувальний факультет Запорізького державного медичного інституту (1978), клінічну ординатуру при Харківському державному медичному інституті (1984).

Працював: молодший науковий співробітник (1984), учений секретар (1985), старший науковий співробітник (1989), в.о. заступника директора з наукової роботи Харківського науково-дослідного інституту терапії МОЗ України (1991), завідувач відділу гастроентерології (1991), директор ДУ «Інститут терапії ім. Л.Т. Малої НАМН України» (2003–2012).

Напрями наукових досліджень: внутрішня медицина, зокрема фундаментальна та прикладна гастроентерологія й гепатологія.

Науково-практичні здобутки: пріоритетні результати в дослідженнях системного ураження вірусом гепатиту В органів і тканин на підставі вивчення маркерів вірусу в тканині печінки, клітинах периферійної крові та клітинах кісткового мозку. Проведено дослідження, в яких уперше виявлені різні типи фіброзуючих реакцій у тканині печінки при хронічних вірусних гепатитах В, С; доведено порушення балансу цитокінів при вірусних ураженнях печінки; розроблені та впроваджені нові методи діагностики і лікування захворювань внутрішніх органів. Учень і послідовник терапевтичної школи академіка Л.Т. Малої. Підготував 22 кандидати та одного доктора медичних наук. Автор 525 наукових праць, 24 монографій та 30 винаходів, у т.ч. запатентованих.

О.Я. Бабак — президент Українського відділення Всесвітнього товариства гастроентерологів (UEGW), віце-президент Асоціації гастроентерологів України, член президії правління Українського товариства терапевтів, головний редактор фахових видань «Сучасна гастроентерологія» та «Український терапевтичний журнал».

Нагороджений Почесною грамотою ВР України (2005), орденом «За заслуги» III ступеня (2008), Почесною грамотою Президії АМН України (2007, 2009), дипломом АМН України за найкращу науково-дослідницьку роботу (1998, 2007). Лауреат Всеукраїнського конкурсу «Ділова людина України» (2004), Регіонального конкурсу «Харків’янин року» (2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009).

Основні праці: Фармакотерапия пептических язв желудка и двенадцатиперстной кишки. — Х., 1997 (співавт.); Хронические гепатиты. — К., 1999; Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь. — К., 2000 (співавт.); Рациональная диагностика и фармакотерапия заболеваний органов пищеварения: Справочник врача. — К., 2007 (співавт.); Внутренняя медицина: Учебник: В 3 т. — К., 2008 (співавт.); Клінічна фармакологія: Підруч. для мед. ВНЗ ІV рів. акред. — К., 2008 (співавт.); Клінічна фармакологія: Підруч. для мед. ВНЗ ІV рів. акред. — 2-ге вид., перероб. і доп. — К., 2010 (співавт.); Рациональная диагностика и фармакотерапия заболеваний внутренних органов: Справочник врача «Семейный врач, терапевт». В 2 т. — К., 2009; Рациональная диагностика и фармакотерапия заболеваний внутренних органов: cправочник врача «Гастроэнтеролог». — 3-е изд., перераб. и дополн. — К., 2010 (співавт.).

Літ.: Енциклопедія сучасної України. — К., 2003. — Т. 2; Україна, рік 2003. 500 впливових особистостей. — Х., 2003; Запоріжжя: Новітня історія України. Імена. Звершення. Творчість. — К., 2007; Хто є хто на Харківщині: видатні земляки. Вип. 3. — К., 2007.