ВУГЛЕВОДНІ-ПРОПЕЛЕНТИ

ВУГЛЕВОДНІ-ПРОПЕЛЕНТИ (СН), що використовуються у фармацевтичних аерозолях (табл. 1).

Таблиця 1. В.-п. за Фармакопеєю США 23

Назва CAS Емпірична формула Мол. м. Синоніми
Бутан Butane
№ 106–97–8
С4Н10z 58,12 А-17, aeropres 17, n-butane, E 943a
Ізобутан 2-Methylpropane
№ 75–28–5
С4Н10 58,12 А-31, aeropres 31, 2-methylpropane, E 943в
Пропан Propan
№ 74–98–6
С3Н8 44,10 А-108, aeropres 108, dimethylmethane, E 944, propyl hydride

vyglevodni_propelenty.eps

Бутан, ізобутан і пропан одержують методом фракційної дистиляції з нафти або природного газу та ретельно очищених від ненасичених сполук. Пропан можна отримувати також синтетичним методом. Їх властивості наведені в табл. 2.

Таблиця 2. Основні властивості В.-п.

Властивості Бутан Ізобутан Пропан
Tсамозайм, °С 405 420 468
Tкип, °С –0,5 –11,7 –42,1
Критичний тиск, мПа (атм) 3,80 (37,47) 3,65 (36) 4,26 (42,01)
Критична температура, °С 152 135 96,8
Густина рідини при 20 °С, г/см3 0,58 0,56 0,50
Вибухонебезпечна межа,%, об/об
нижня 1,9 1,8 2,2
верхня 8,5 8,4 9,5
Tспал, °С –62 –83 –104,5
Tзамерз, °С –138,3 –159,7 –187,7
Густина пари
абсолютна, г/м3 2,595 2,595 1,969
відносна (газ=1) 2,046 2,01 1,53
Тиск пари при 21 °С, кПа 113,8 209,6 758,4
Тиск пари при 54,5 °С, кПа 661,9 1765,1

В.-п. є зрідженими газами та існують у вигляді рідин при кімнатній температурі, коли знаходяться під тиском власної пари, або як газ під дією атмосферного тиску при кімнатній температурі. Вони є абсолютно прозорими, безбарвними, без запаху рідинами (лише допускається легкий запах етеру). Аерозольні пропеленти є недорогими, нетоксичними й екологічно нешкідливими (не руйнують озоновий шар і не є парниковими газами). Але вони вогненебезпечні, тому мають обмежене застосування.

Використовуються як пропеленти в ліках, що знаходяться під тиском (фармацевтичних аерозолях для місцевого застосування самостійно, в суміші один з одним або в комбінації з гідрофторалканом), головним чином у пінах на водній основі в концентрації 5–95%. Найчастіше використовують 4–5% в/в пропелентів складу ізобутану 84,1% і пропану 15,9% або ізобутан самостійно. Використовуються розпилювальні аерозолі з концентрацією пропелентів 50% об/об і вище, де В.-п. повинні мати високу чистоту, оскільки ненасичені сполуки можуть мати запах та взаємодіяти з іншими інгредієнтами суміші.

В.-п. використовують також у косметології й харчовій промисловості. Бутан, ізобутан і пропан в європейських країнах використовують як харчові добавки; вони включені до переліку допущених немедичних речовин.

Башура Г.С., Неугодов П.П., Хаджай Я.И., Теллерман Л.С. Фармацевтические аэрозоли. — М., 1978; Handbook of Pharmaceutical Excipiets / Ed. by R.C. Rowe, P.J. Sheskey, S.C. Owen. — London–Chicago, 2006.


Інші статті автора