ВУГЛЕВОДНІ

ВУГЛЕВОДНІ — органічні сполуки, молекули яких складаються лише з атомів карбону та гідрогену. Залежно від будови вуглецевого скелета В. поділяють на ациклічні (аліфатичні), аліциклічні та ароматичні. Аліфатичні В. мають відкритий (незамкнений) вуглецевий ланцюг. За ступенем насиченості вуглець-вуглецевих зв’язків їх поділяють на алкани (насичені В.), алкени (В. з подвійним зв’язком), алкадієни (В. з двома подвійними зв’язками), алкіни (В. з потрійним зв’язком). Аліциклічні та ароматичні В. мають замкнений вуглецевий ланцюг. Ароматичні В. (арени), залежно від кількості бензенових ядер, поділяють на одноядерні та багатоядерні. Усі інші В. циклічної будови, крім ароматичних, відносять до аліциклічних (див. Насичені вуглеводні, Етиленові вуглеводні, Дієнові вуглеводні, Ацетиленові вуглеводні, Ароматичні вуглеводні).

Общая органическая химия. — В 12 т. / Под общ. ред Д. Бартона и У.Д. Оллиса. — Т. 1; Стереохимия, углеводороды, галогеносодержащие соединения / Под ред. Дж. Ф. Стоддарта. — М., 1981.


Інші статті автора