ВСЕСВІТНЯ ТОРГОВА ОРГАНІЗАЦІЯ (ВТО)

ВСЕСВІТНЯ ТОРГОВА ОРГАНІЗАЦІЯ (ВТО) (World Trade Organisation, WTO) — до 1996 р. Генеральна асоціація з тарифів і торгівлі (ГАТТ), створена на основі угоди про ВТО, прийнятої в результаті багатосторонніх торгових переговорів у 1986–1994 рр. (Уругвайський раунд). Угодою визначено загальні норми та правила, що регулюють міжнародні торгові відносини між країнами-членами. У ВТО діють особливий механізм урегулювання спорів і механізм перегляду торгової політики

Місцезнаходження ВТО — Женева (Швейцарія). Основна мета — лібералізація міжнародної торгівлі на основі багатостороннього механізму регулювання торгових зв’язків, росту виробництва і торгівлі товарами та послугами, раціонального використання джерел сировини, збереження навколишнього середовища. Функції: моніторинг стану міжнародної торгівлі; консультаційна допомога з питань управління міжнародною торгівлею; створення й підтримка механізму врегулювання міжнародних торгових спорів; формування міжнародних стандартів торгівлі; нагляд за торговельною політикою країн-учасниць; обговорення нагальних проблем міжнародної торгівлі. Принципи: найбільше сприяння, національний режим для всіх країн-учасниць; захист національної промисловості; створення стійкої основи торгівлі; сприяння справедливій конкуренції; регіональні торгові домовленості. Керівні органи ВТО — Конференція міністрів (вищий орган ВТО, збирається кожні 2 роки), Генеральна рада, Рада з торгівлі товарами, Рада з торгівлі послугами, Рада з торгових аспектів захисту прав інтелектуальної власності, Комітет із урегулювання розбіжностей, Комітет з торгової політики, галузеві комітети, робочі групи, секретаріат.


Інші статті автора