ВОРОНІНА ЛАРИСА МИКОЛАЇВНА

ВОРОНІНА Лариса Миколаївна (17.09.1942, Самарканд, Узбекистан) — доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри біологічної хімії (1991–2011). Заслужений діяч вищої освіти України (2008).

Voronina.tifЗакінчила ветеринарний факультет Донського сільськогосподарського інституту (1964).

Працювала: з 1968 асистент (1968–1977), старший викладач (1977–1981), доцент (1981–1991), професор (1991), завідувач кафедри біологічної хімії (1991-2011); учений секретар (1977–2007) НФаУ. Кандидат біологічних наук (1967), доцент (1981), професор (1991), доктор біологічних наук (1992).

Напрями наукових досліджень: біохімічні механізми розвитку патологічних станів та пошук шляхів їх корекції. Автор 281 статті, 2 підручників, 2 настанов до лабораторних та семінарських занять, 1 монографії, 12 навчальних посібників, 13 патентів, 90 авторських свідоцтв. Підготувала 1 доктора наук, 5 кандидатів наук.

Основні праці: Биологическая активность и механизм действия некоторых сульфопроизводных и карбоновых кислот как нового ряда негормональных сахароснижающих соединений (докт. дис.). — М., 1992; Мазі ХІ. Дослідження звільнених лікарських речовин з мазей з урахуванням їх розчинності та дисперсності // Фармац. журн. — 1977. — № 3 (співавт.); Цукрознижувальна дія заміщених амідів 5-алкіл-1,3,4-тіадіазоліл-2-оксамінової кислоти // Фармац. журн. — 1981. — № 4 (співавт.); Вплив похідного щавлевої кислоти на біосинтез сумарних білків у різних органах щурів з алоксановим діабетом // Фармац. журн. — 1990. — № 6 (співавт.); Половой диморфизм влияния некоторых сахароснижающих препаратов на аутоиммунный инсулит // Архив патологии. — 1994. — № 1 (співавт.); Біологічна хімія: Підруч. — Х., 2000 (співавт.); Изучение фосфолипидного спектра сыворотки крови крыс с экспериментальным тиреотоксикозом // Фізіол. активні речовини. — 2002. — № 1 (33); Вивчення розподілу флавоноїдів сумарного комплексу з листя винограду культурного в органах і тканинах щурів // Клін. фармац. — 2003. — № 2 (співавт.); Основы биохимической инженерии: Пособие. — Х., 2004 (співавт.); Метаболічний синдром: механізми розвитку та перспективи антиоксидантної терапії: Моногр. — Х., 2007 (співавт.); Polyphenols of grape Vitis vinifera — the effective profilaxy against the negative concequenses of stress. Annhales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska, Lublin-Polonia, Sectio DDD. — 2006. — Vol. XIX. — № 1.

Видання Української фармацевтичної академії 1991–1999. Бібліографічний покажчик. — Х., 1999; Історія Національного фармацевтичного університету: люди, події, факти / За заг. ред. В.П. Черниха. — Х., 2005; Славетні імена Національного фармацевтичного університету / За ред. чл.-кор. НАН України, проф. В.П. Черниха. — Х., 2005; Українська фармацевтична академія: 1921–1996 / За ред. проф. В.П. Черниха. — Х., 1998; Хто є хто в Українській фармацевтичній академії / За ред. проф. О.І. Тихонова. — Х., 1988.


Інші статті автора