ВОЛОГІСТЬ ЛРС

ВОЛОГІСТЬ ЛРС — вміст гігроскопічної вологи і летких речовин у відсотках. В. визначається у ході товарознавчого аналізу в аналітичній пробі № 2, яку подрібнюють до розміру часток близько 10 мм і беруть дві наважки масою 3–5 г з похибкою ±0,01 г. Наважки сировини вміщують у бюкси, доведені до постійної маси, і сушать у сушильній шафі при температурі 100–105 °С. Листя, траву і квітки зважують через 2 год сушіння, корені, кореневища, кору, плоди, насіння — через 3 год. Постійна маса вважається досягнутою, якщо різниця між зважуваннями не перевищує 0,01 г після 30 хв сушіння і 30 хв охолодження в ексикаторі. Якщо потрібно зробити перерахунок вмісту діючих речовин та золи на абсолютно суху сировину, то В. визначають у точних наважках масою 1–2 г при різниці між зважуваннями 0,0005 г. Такі наважки відбирають з проби № 3 для визначення золи та діючих речовин. Вміст вологи обчислюють за формулою:

vologist.eps

де m — маса сировини; m1 — маса сировини після сушіння.

Середнє арифметичне значення двох паралельних проб вважають достовірним результатом.

Государственная фармакопея СССР: Вып. 1. Общие методы анализа. — М., 1987.


Інші статті автора