ВОДОКОРИСТУВАННЯ

ВОДОКОРИСТУВАННЯ — використання вод (водних об’єктів) для задоволення потреб населення, промисловості, сільського господарства, транспорту та інших галузей господарства, включаючи право на забір води, скидання стічних вод та інші види використання вод (водних об’єктів). Забір води — вилучення води з водного об’єкта для використання за допомогою технічних пристроїв або без них. В. може бути двох видів: загальне та спеціальне. Загальне В. здійснюється громадянами для задоволення їх потреб безкоштовно, без закріплення водних об’єктів за окремими особами та без надання відповідних дозволів. Спеціальне В. — це забір води з водних об’єктів із застосуванням споруд або технічних пристроїв, використання води та скидання забруднюючих речовин у водні об’єкти, включаючи забір води та скидання забруднюючих речовин із зворотними водами через канали. Під час користування водними об’єктами для промислових потреб ФП зобов’язані дотримуватися установлених умов спеціального В., екологічних вимог, а також вживати заходів щодо зменшення витрат води (особливо питної) та припинення скидання забруднених зворотних вод шляхом удосконалення виробничих технологій, схем водопостачання та очищення стічних вод. Споживання води з водного об’єкта або систем водопостачання називають водоспоживанням. Водоспоживання господарського об’єкта встановлюється за збільшеними нормами, що являють собою доцільну кількість води, необхідну для виробничого процесу і встановлену на основі науково обґрунтованого розрахунку. Відрізняють: 1) зворотне водоспоживання — із поверненням забраної води у джерело постачання. Воно здійснюється з використанням прямоточної або послідовної системи водопостачання. При прямоточній системі вода забирається з джерела і після використання у виробничому процесі повертається до нього після очищення. При послідовній системі вода повертається до джерела зі значними втратами після 2–3-разового застосування; 2) незворотне водоспоживання — використання води без повертання у джерело постачання (коли забрана вода безповоротно втрачається при проведенні технологічних процесів фільтрування, випарювання, висушування тощо). Ліміти споживання питної води для промислових потреб із комунальних і відомчих господарсько-питних водопроводів встановлюються місцевими радами за погодженням з державними органами охорони навколишнього природного середовища.

Літ: Водний Кодекс України. № 214/95-ВР від 6.06.1995. — К., 1995; Словник нормативних термінів і визначень у галузі охорони і використання вод / За ред. В.Р. Лозанського. — Х., 1992; Фізико-хімічні основи технології очищення стічних вод / А.К. Запольський, Н.А. Мішкова-Клименко, І.М. Астрелін та ін. — К.: 2000.


Інші статті автора