ВОДИ ЯКІСТЬ

ВОДИ ЯКІСТЬ — 1) характеристика води, яка вказує на наявність або відсутність тих чи інших домішок. Визначається фізичними і хімічними показниками: прозорість, колір, запах, температура, загальний вміст солі, жорсткість, окисненість та реакція води; 2) ступінь відповідності фізико-хімічних і біологічних характеристик води потребам використання (питна, промислова, для сільського господарства та ін.). Прозорість вимірюється товщиною шару води, через який візуально або за допомогою фотоелемента можна розрізнити стандартний шрифт. Колір — забарвленість води в градусах (від 0 до 80) біхромат-кобальтової шкали. Визначається методом візуальної колориметрії. Запах — характер та інтенсивність запаху води визначають органолептично. За характером запахи поділяють на 2 групи: 1) природного походження, що спричиняють живі та відмираючі у воді організми, рослинні залишки, які загнивають та ін.; 2) штучного походження, що зумовлені домішками промислових стічних вод. Запахи 1-ї групи оцінюють за допомогою даних, наведених у табл. 1:

Позначення запахуХарактер
запаху
Приблизний рід запаху
ААроматичнийОгірковий, квітковий
ББолотнийМульний, баговинний
ГГниліснийФекальний, стічний
ДДеревнийМокрої щепи, кори дерева
ЗЗемлистийПрілий, свіжозораного ґрунту
ППліснявийЗатхлий, застійний
РРибнийРиб’ячого жиру, риби
ССірководневийЗапах тухлих яєць
ТТрав’янистийСкошеної трави, сіна
ННевизначенийЗапах натурального походження, що не підходить під попередні визначення

Запахи 2-ї групи називають за речовинами, що мають подібний запах: фенольний, камфорний, бензинний, хлорний тощо. Інтенсивність запахів обох груп характеризують за 5-бальною системою від 0 до 5 (табл. 2):

Інтенсивність запаху, балХарактеристикаОпис визначення
0Запаху немаєВідсутність відчутного запаху
1Дуже слабкийЗапах, непомітний споживачу, але який виявляють експериментальним дослідженням
2СлабкийЗапах, що не привертає уваги споживача, але виявляється, якщо вказати на нього
3ПомітнийЗапах, що легко виявляється і може дати привід ставитися до води з упередженням
4ВиразнийЗапах, що привертає до себе увагу та робить воду неприємною
5Дуже сильнийЗапах, що робить воду непридатною до застосування

Загальний солевміст — характеризує наявність у воді мінеральних і органічних домішок, кількість яких визначається за сухим залишком (мг/дм3) випарюванням 1 л води та висушуванням щільного осаду при 110 °С до постійної маси. Жорсткість виражається в мг-екв. іонів Са2+ і Мg2+, що містяться у 1 дм3 води. Окисненість зумовлена вмістом у воді органічних домішок і визначається кількістю міліграмів перманганату калію, що витрачається при кип’ятінні 1 л води з надлишками КМnО4 протягом 10 хв. Реакція води — ступінь її кислотності або лужності, характеризується концентрацією іонів гідрогену і визначається за допомогою індикаторів. При рН <6,5 — вода кисла, при рН >7,5 — вода лужна. Питна вода повинна бути безпечною в епідемічному відношенні, що визначається загальною кількістю мікроорганізмів та числом бактерій групи кишкових паличок. Вимоги до В.я. визначаються ДЕСТ 2874–82, відповідно до яких дозволяється використовувати воду із забарвленням до 20 °С; запахом при 20 °С не вище 2 балів; вмістом сухого осаду до 1500 мг/л; загальною жорсткістю, що не перевищує 10 мг-екв./л; рН=6,5–8,5. Фармацевтичне виробництво споживає досить велику кількість питної води. Вимоги до В.я., яка використовується у виробництві ЛП, встановлюються НТД.

Дмитриев М.Т. Санитарно-химический анализ загрязняющих веществ в окружающей среде. — М, 1986; Израэль Ю.А. Экология и контроль состояния природной среды. — М., 1984.