ВОДА ОЧИЩЕНА

ВОДА ОЧИЩЕНА (ДФУ), Aqua purificata (Ph Eur), Purified Water (BP; JP; USP), Water (CAS № 7732–18–5); син.: Aqua; hydrogen oxide.

H2O                                       Мол. м.18,02

В.о. — прозора, безбарвна рідина без смаку та запаху.

Термін «вода» використовують в основному для позначення придатної для споживання рідини з природних джерел, основну частку якої становить водню оксид. Хімічний склад води, а також вид та концентрація домішок змінюються залежно від джерела видобування. Воду питну отримують з води природних джерел шляхом очищення за допомогою методів, що полягають у коагуляції, осадженні й фільтрації нерозчинних домішок та видалення патогенних мікроорганізмів шляхом аерації, хлорування або кип’ятіння.

В.о. має такі характеристики: Tкип 100 °С; критичний тиск — 22,1 МПа (218,3 атм); Tкрит 374,2 °С; діелектрична константа D25=78,54; дипольний момент — 1,76 (у бензені при 25 °С) та 1,86 (у діоксані при 25 °С); константа іонізації — 1,008·10–14 (25 °С); Tпл 0 °С; показник заломлення — 1,3330; питома вага — 0,9971 (25 °С); поверхневий натяг — 71,97 мН/м (25 °С); динамічна в’язкість — 0,89 МПа·с. Змішується з усіма полярними розчинниками. У складі ЛП може реагувати з АФІ або наповнювачами, здатними до гідролізу, а також з лужними і лужноземельними металами та їх оксидами (напр. кальцію та магнію оксид), ангідридами солей з утворенням гідратів різного складу, кальцію карбідом.

Для потреб фармацевтичної промисловості використовують В.о. та воду для ін’єкцій, які отримують безпосередньо на підприємстві з води питної методами дистиляції, іонного обміну та зворотного осмосу. В.о. є нетоксичною та неподразливою речовиною.

В.о. зберігається протягом 3 діб у щільно закритих контейнерах, в умовах, що унеможливлюють розвиток мікроорганізмів. Вода для ін’єкцій зберігається протягом доби у щільно закритих контейнерах в умовах, що унеможливлюють розвиток мікроорганізмів та її забруднення, або протягом зазначеного в нормативній документації терміну в контейнерах зі скла І або ІІ класу, об’єм яких не перевищує 1000 мл.

Крім води питної, В.о. та води для ін’єкцій, розрізняють такі її види:

Бактеріостатична вода для ін’єкцій — стерильна вода для ін’єкцій, яка містить один або декілька антимікробних компонентів.

Вода деаерована — очищена вода, яку піддали кип’ятінню протягом 5 хв з наступним охолодженням для видалення розчиненого кисню повітря.

Жорстка вода — вода, що містить еквівалент кальцію карбонату в межах від 120 до 180 мг/л.

М’яка вода — вода, що містить еквівалент кальцію карбонату в межах, що не перевищують 60 мг/л.

БМУ. — М.,1980 — Т. 7; Тихонов А.И., Ярных Т.Г. Технология лекарств. — Х., 2002; ФС 42261989; Handbook of Pharmaceutical Excipients / Ed. R.C. Rowe, P.J. Shesky, S.C. Owen — London–Chicago, 2006; Santoro M., Maini C. Which water for pharmaceutical use?// Eur. J. Parenter.Pharm. Sci. — 2003. — № 8.


Інші статті автора