ВІРУСОЛОГІЯ

ВІРУСОЛОГІЯ (лат. virus — вірус + logos — слово) — наука, яка вивчає морфологію, фізіологію, генетику, екологію та еволюцію вірусів. Медична В. досліджує віруси-паразити людини, їхню роль в етіології та патогенезі інфекційних і пухлинних хвороб, розробляє спеціальні методи їх діагностики, етіотропної терапії та специфічної профілактики.

Сучасна В. — галузь природознавства, що бурхливо розвивається і суттєво впливає на розвиток багатьох медико-біологічних і клінічних дисциплін. Вивчення механізмів репродукції вірусів показало можливість їх відтворення лише з однієї нуклеїнової кислоти — ДНК або РНК. Відкриття і подальше вивчення явищ лізогенії та вірогенії, які свідчать про можливість збереження вірусної інформації і подальшу її передачу в складі клітинного геному, привело до перегляду понять і розуміння механізмів формування персистуючих інфекцій і онкологічних захворювань. Відкриття нових вірусів — ВІЛ, вірусу атипової пневмонії (SARS — тяжкий гострий респіраторний синдром) та ін. — довело можливість утворення нових видів, які викликають певні нозологічні форми інфекцій людини в сучасних умовах. Разом з тим у галузі загальної В. залишається низка невирішених проблем, пов’язаних із походженням, генетикою та молекулярною біологією вірусів, пошуком шляхів хіміотерапії вірусних інфекцій тощо.

Дмитриева В.А., Дмитриев В.В. Русско-английский словарь терминов по микробиологии. — М., 1991; Словник з мікробіології, вірусології, імунології та інфекційних захворювань / За ред. проф. Г.К. Палія. — Вінниця, 1995; Тимченко А.Д. Краткий медико-биологический словарь. — К., 1988.


Інші статті автора