ВІНДЕЗИНУ СУЛЬФАТ

Віндезину сульфат (Vindesini sulfas). (5S,7R,9S)-9-[(3аR,4R,5S,5аR,10bR,13аR)-5-карбамоїл-3а-етил-4,5-дигідрокси-8-метокси-6-метил-3а,4,5,5а,6,11,12,13а-октагідро-1Н-індолізино[8,1-с,d]карбазол-9-іл]-5-етил-5-гідрокси-1,4,5,6,7,8,9,10-октагідро-2Н-3,7-метаноазациклоїндецино[4,5-b]індол-9-карбоксилат сульфат.

C45H35N5O7                                                                             Мол. м. 753,9

vindezinu_sulfat.eps

АФІ синтетичного походження. Білий або майже білий аморфний порошок, гігроскопічний, легкорозчинний у воді та метанолі, практично нерозчинний у циклогексані; Tпл 230–232 °С; рКа 5,4–7,4; УФ-спектр (у метанолі): λmax=270 нм (Е=235); ІЧ-спектр, см–1: 1038, 1120, 1175, 1230, 1610, 1680 (в KBr). Зберігають у добре закупореній тарі в прохолодному місці.

Ідентифікують за ІЧ-спектром поглинання субстанції. Кількісно визначають методом рідинної хроматографії з колонкою, заповненою октадецилсилікагелем для хроматографії, рухома фаза — суміш діетиламіну і метанолу (62:38), детектують спектрофотометрично при λmax=270 нм.

Фармакологічна група. L01CA03 — протипухлинні препарати.

Фармакологічні ефекти. Протипухлинна (цитотоксична) дія.

Застосування. Гострий лімфолейкоз у дітей, резистентний до вінкристину, неходжкінські лімфоми, хронічний гранулоцитарний лейкоз (бластна криза), недрібноклітинний рак легені, стійкий до терапії гомональними препаратами, рак молочної залози, резистентна до хіміотерапії злоякісна меланома (див. Хіміотерапевтичні препарати).

От субстанции к лекарству / Под ред. В.П. Черных. — Х., 2005; Clarke’s isolation and identification of drugs / Ed. A.C. Moffat. — London, 1986; European Pharmacopoeia 5; Тhе Меrc index an Encyclopedia of chemicals, drugs and biological. — 13 Ed., 2001. — № 1.


Інші статті автора