ХВОРОСТ Ольга Павлівна

ХВОРОСТ Ольга Павлівна (9.10.1960, Харків) — професор кафедри ботаніки НФаУ (з 2006).

hvorost.tifЗакінчила з відзнакою ХФІ (1982).

Працювала: старший лаборант (1982– 1984), асистент (1984–1992), старший викладач (1992–1996), доцент (1996–2006), професор кафедри ботаніки (з 2006) НФаУ.

Кандидат фармацевтичних наук (1986), доцент (1998), доктор фармацевтичних наук (2006), професор (2008).

Напрями наукових досліджень: фармакогностичне вивчення поширених вітчизняних дикорослих та культивованих рослин зі створенням оригінальних ЛП. Автор понад 200 наукових та навчально-методичних праць, у т.ч. 1 посібника, 17 патентів. Підготувала одного кандидата наук, готує 4 кандидатів наук.

Основні праці: Фитохимическое изучение ольхи клейкой (канд. дис.). — Х., 1986; Фармакогностичне вивчення рослин порядку березоцвіті та отримання нових біологічно активних субстанцій різної спрямованості дії (докт. дис.) — Х., 2006; Дикорастущие и культивируемые лекарственные растения, их диагностика и применение. Справочное издание. — Х., 1991 (співавт.); Ботаника. Учебно-полевая практика. Учебное пособие. — Х., 2001 (співавт.); Дослідження анатомічної будови листків рослин роду береза Betula L. s.l. (Betulaceae) // Зб. наук. праць співробітн. КМАПО ім. П.Л. Шупика. — 2003; Визначення елементного складу вегетативних органів деяких представників роду береза // Збірник праць Запорізького держ. мед. універ. — Запоріжжя, 2004 (співавт.); Порівняльна оцінка вмісту суми органічних кислот та аскорбінової кислоти в свіжих та сухих листях представників порядку березоцвіті Betulales // Фітотерапія. Часопис. — 2005; Дослідження деяких показників кори вільхи клейкої та густого екстракту з даного виду сировини // Фармаком. — 2006. — № 4 (співавт.); Патент України № А 61К 36/185 №77795 (заявка № u 20041109603, пріоритет 22.11.2004). Спосіб отримання комплексу біологічно активних речовин з противиразковою, протизапальною та мембраностабілізуючою дією. Опубл. 15.01.2007. — Бюл. № 1; Вивчення анатомічної будови вегетативних органів лопуха великого Arctium lappa L. (Asteraceae) //Фармац. журн. —2008. — № 1 (співавт.).

Історія Національного фармацевтичного університету: люди, події, факти / За ред. В.П. Черних. — Х., 2005.


Інші статті автора