ВІДСТОЮВАННЯ

ВІДСТОЮВАННЯ — процес повільного розшаровування рідкої дисперсної системи (суспензії, емульсії, піни) на складові фази: дисперсійне середовище та дисперсійну фазу, яке проходить під дією сили тяжіння.

В. не забезпечує виділення з суміші тонкодисперсних часток, які характеризуються повільною швидкістю осідання, тому відстоювання використовують для грубого розподілу неоднорідних систем. У процесі В. частки дисперсної фази осідають або піднімаються на поверхню, накопичуючись, відповідно, на дні посудини або поверхні рідини. Осідання високодисперсних систем часто супроводжується збільшенням часток унаслідок коагуляції чи флокуляції. Структура осаду залежить від фізичних характеристик часток дисперсної системи та умов В. Він буває щільним при В. грубодисперсних систем. Полідисперсні суспензії тонкоподрібнених продуктів утворюють пухкі гелеподібні осади. Основні параметри, які характеризують процес В.: швидкість осадження часток, лінійна швидкість потоку, час перебування потоку в апараті, кількість фракцій, які отримують при розподілі.

В. — поширений спосіб очищення рідин від грубодисперсних механічних домішок. Його використовують при підготовці води для технологічних та побутових потреб, обробці каналізаційних стоків для виділення диспергованих у рідких середовищах продуктів промислового виробництва чи природного походження.

БСЭ. — М., 1975. — Т. 5; Касаткин А.Г., Основные процессы и аппараты химической технологии. — М., 1971; Плановский А.Н., Николаев П.И. Процессы и аппараты химической и нефтехимической технологии. — М., 1972.


Інші статті автора