ВІДПОВІДАЛЬНА (УПОВНОВАЖЕНА) ОСОБА

ВІДПОВІДАЛЬНА (УПОВНОВАЖЕНА) ОСОБА. З юридичного погляду В.о. — це фізична або юридична особа, яка несе відповідальність згідно із законодавством за певні дії чи матеріальні цінності та призначена відповідним наказом керівника установи, в якій працює. В.о. повинна мати достатні знання, відповідну освіту, досвід та авторитет для належного виконання конкретних функціональних обов’язків.

У фармацевтичній галузі згідно з чинним законодавством термін «В.о.» відсутній. Замість нього використовується термін «уповноважена особа». Обидва терміни наповнені однаковим змістом. Наявні розбіжності мають характер мовного діалекту у зв’язку з особливостями фармацевтичної законодавчої діяльності. Отже, згідно з Постановою КМУ «Про затвердження Правил торгівлі лікарськими засобами в аптечних закладах» від 17 листопада 2004 р. № 1570 та наказом МОЗ України «Про затвердження Інструкції про порядок контролю якості лікарських засобів під час оптової та роздрібної торгівлі» від 30.10.2001 р. № 436, уповноважена особа — це працівник із вищою фармацевтичною освітою та стажем роботи не менше двох років, на якого покладено відповідальність за функціонування системи забезпечення якості ЛП в аптечному закладі та надання дозволу на подальшу їх реалізацію.

Популярна юридична енциклопедія / За заг. ред. О.В. Лавриновича. — К., 2002; Юридична енциклопедiя / Гол. ред. Ю.С. Шемшученко. — К., 2004. — Т. 6.


Інші статті автора