ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ВНЗ) — освітній заклад, який має статус юридичної особи і реалізує професійні освітні програми вищої професійної освіти. ВНЗ створюються, реорганізуються, функціонують і ліквідуються згідно із Законом України «Про вищу освіту», іншими законодавчими актами України, своїм статутом. За організаційно-правовими формами можуть створюватися державні, муніципальні, недержавні (приватні, заклади громадських і релігійних організацій) ВНЗ. Головними завданнями ВНЗ як центру освіти, науки й культури є: задоволення потреб особистості в інтелектуальному, культурному та моральному розвитку, набутті вищої освіти і кваліфікації в обраній галузі професійної діяльності, задоволення потреб суспільства у кваліфікованих спеціалістах із вищою освітою та науково-педагогічних кадрах вищої кваліфікації; організація і проведення фундаментальних, пошукових і прикладних наукових досліджень та інших науково-технічних, дослідно-конструкторських, у т.ч. досліджень із проблем освіти; перепідготовка та підвищення кваліфікації викладачів і спеціалістів; поширення знань серед населення, підвищення його загальноосвітнього і культурного рівня.

Гончаренко С. Український педагогічний словник. — К., 1997.


Інші статті автора