ВИЩА ФАРМАЦЕВТИЧНА ОСВІТА

ВИЩА ФАРМАЦЕВТИЧНА ОСВІТА — рівень освіти, який одержують на базі середньої освіти у вищих фармацевтичних навчальних закладах і який підтверджується офіційно визнаними документами (дипломами, сертифікатами тощо). В.ф.о. — результат засвоєння певної сукупності знань і практичних навичок, які дають можливість спеціалістові самостійно і відповідально вирішувати дослідницькі та практичні завдання, творчо використовуючи і розвиваючи досягнення культури, науки, техніки. Завдання В.ф.о. — це розвиток особистості, її інтелектуальних здібностей, моральних якостей. Специфіка В.ф.о. — це безпосереднє вивчення навчальних дисциплін та засвоєння практичних навичок на рівні, максимально наближеному до актуальних досягнень науки і практики фармацевтичної галузі, підвищені вимоги до соціально-громадської та ділової підготовки випускників навчальних закладів.

Богатирьова Р.В., Спіженко Ю.П., Черних В.П. та ін. Історія фармації України. — Х., 1999; Гончаренко С. Український педагогічний словник. — К., 1997.


Інші статті автора